Nyheter

Största aktörerna på norska byggmarknaden

Foto: Getty Images

Norconsult, Veidekke, Skanska och AF Gruppen. Där har ni de största aktörerna på den norska byggmarknaden, enligt en ny rapport.

Norska Byggfakta har släppt statistik över de största byggaktörerna i Norge, både vad gäller rådgivande och utförande företag.

Norconsult i Sandvika är den största aktören totalt. De registrerades för 479 projekt under perioden 2019-2020, till ett totalt projektvärde av 86 miljarder norska kronor.  

Bland entreprenörerna är Veidekke Entreprenør AS i Oslo är den största totalentreprenören med 25 projekt initierade under 2019 och 2020, med ett totalt värde på 12 miljarder norska kronor. Listan över generalentreprenörer toppas av Skanska Norge AS i Oslo. Af Gruppen Norge AS Af Bygg Østfold i Råde är totalt sett den största byggentreprenören. 

Norsk vägförvaltning i Moss är den största aktören sett till antal projekt. De är totaltregistrerade med 569 projekt som initierades 2019 och 2020.

Rapporten är baserad på registrerade projekt som initierades 2019 och 2020 och inkluderar totalt 23 240 projekt till ett totalt värde på över 734 miljarder norska kronor. Det genomsnittliga projektet kostar 31,6 miljoner norska kronor.  

Rankinglistorna visar de största bolagen relaterade till det totala värdet av de projekt de är associerade med, initierade 2019 och 2020.

Största aktörer efter värde

Företag                                        Ort                     Projekt              Värde NOK*

1) Norconsult AS              Sandvika           479                     86 038 800 000

2)  Multiconsult Norge AS         Oslo                   346                    78 618 100 000

3) Rambøll Norge AS                 Oslo                   347                    50 815 100 000

* Det totala värdet på de projekt de är associerade medStörst efter antal projekt

Företag                                            Ort                     Projekt              Värde NOK
 

1 Statens Vegvesen Moss              Lillehammer    569                    14 305 800 000

2 Statsbygg                                      Oslo                   509                    16 256 300 000

 3 Statens Vegvesen/Oslo              Oslo                   490                    22 354 700 000

 

Totalentreprenörer
 

Företag                                        Ort                     Projekt              Värde NOK

 
1 Veidekke Entreprenør AS    Oslo                   25                       12 051 750 000

2 Hent AS                                    Lysaker             14                       12 005 000 000

3 Acciona Construccion S.A. Valencia             2                         11 500 000 000

 

Huvud- Generalentreprenör

Företag                                        Ort                     Projekt              Värde NOK 

1 Skanska Norge AS                  Oslo                   7                         5 972 460 000

2 Skanska Norge AS                  Arendal             2                         5 336 000 000

3 Mesta AS      Lysaker              126                   3 369 150 000

 

Byggetreprenör

Företag                                                                   Ort                     Projekt              Värde NOK

1 AF Gruppen Norge AS AF Bygg Østfold       Råde                  7                         11 501 000 000

2 Veidekke Entreprenør AS                               Oslo                   18                      8 608 500 000

3 Hent AS                                                               Lysaker             5                         6 297 000 000

 

Källa Byggfakta Norge


Beställ hela rapporten>>