Nyheter

Stort behov av nya skolbyggnader

Sedan ett par år tillbaka ställer Botkyrka kommun krav på underhållsfria och brandsäkra fasader vid renoveringar. Förskolan Violen är ett bra exempel. Foto: Cembrit.

Kommunerna är dåliga på att planera för nya skolor i samband med bostadsbyggande. Samtidigt är många skolor i stort behov av upprustning.

Sex av tio arkitekter anser att många skolor drabbas av fuktproblem på grund av felaktiga materialval.

Detta enligt en undersökning från Cembrit.

Fuktproblem är vanligt förekommande till följd av dåliga materialval och bristande underhåll. Konsekvensen för många elever är en oacceptabel arbetsmiljö.

Det visar en undersökning från fibercementtillverkaren Cembrit som har låtit intervjua 100 arkitekter.

I bostadskrisen spår finns sedan flera år även en stor brist på skolor. En av orsakerna till skolbristen är att kommunerna är dåliga på att planera för skolor i samband med bostadsbyggande. 66 procent av de intervjuade arkitekterna i undersökningen instämmer helt eller delvis i detta.

Men framför allt är många skolor i Sverige i stort behov av upprustning (72%). Flertalet arkitekter anser att många elever har en oacceptabel arbetsmiljö (67%) och att skolarkitekturens betydelse för inlärningen är en förbisedd fråga i Sverige (69%).

Sex av tio arkitekter håller helt eller delvis med om att många skolor drabbas av fuktproblem på grund av felaktiga materialval. Lika många håller med om att det beror på bristande underhåll.

– Undersökningen visar att vi inte bara har en akut bostadskris utan även en akut skolbyggnadskris. Redan innan flyktingsituationen hade vi problem, nu blir det med största sannolikhet värre och det är eleverna som får betala priset, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit.

Drygt 46 000 barn i skolåldern hade sökt asyl i Sverige fram till och med november 2015, enligt Migrationsverkets siffror.

Enligt de tillfrågade arkitekterna är Danmarks föregångslandet vad gäller skolbyggnader. Varannan arkitekt (49 %) anser att Danmark är bäst i Norden på skolarkitektur. Sverige får en bottenplacering (4 %). Endast Island är sämre (0 %).

Cembrit har låtit göra intervjuer per telefon med 100 arkitekter som ritar hus. Andelen arkitekter utgör ett representativt urval utifrån gruppen som helhet. Undersökningen har genomförts av PFM Research.