Nyheter

Stort nybyggnadsprojekt på Östermalm

Veidekke Bostad har fått klartecken för sitt största bostadsprojekt hittills. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 7 maj innebär att detaljplanen för 360 nya bostäder på Östermalm har vunnit laga kraft, första inflyttningen beräknas till 2015.

 

Byggnationen sker på den plats där Kungliga Musikhögskolan finns idag.

-Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen är efterlängtat. Vi är väldigt glada över att få bygga för så här många stockholmare i ett av stadens mest attraktiva bostadsområden, säger Cecilia Sahlström, projektutvecklare på Veidekke.

Musikhögskolan kommer att finnas kvar på platsen även i fortsättningen. De flyttar in i nya byggnader som kombineras med de kulturminnesskyddade stall- och ridhusbyggnaderna som står kvar på tomten. För Musikhögskolans fastighetsägare Akademiska Hus innebär beslutet också ett välkommet klartecken att gå vidare med en stor Stockholmssatsning. Hela byggprojektet beräknas vara klart 2018.

Veidekke räknar med att omkring 900 personer kommer att bo i de 360 bostäderna. Huset byggs i åtta våningar inklusive bottenvåning. Det är ritat för att likna Stadions form och rymmer en ny entré till Stadions tunnelbana i bottenvåningen. Det rör sig om totalt tolv huskroppar som byggs i en hästskoformad båge. Förutom bostäder så kommer byggnaden även att ha plats för butikslokaler, en förskola och ett garage.

Sedan 2005 har Veidekke drivit detaljplanen tillsammans med Akademiska Hus. Den största anledningen till att detaljplaneprocessen varit så omfattande beror på de byggnadsminnesskyddade byggnaderna som till nyligen huserat Swartlings ridskola. 

Stockholms stads planarkitekt för projektet har varit Aleksander Wolodarski. Brunnberg & Forshed Arkitektkontor har varit Veidekkes arkitekt under arbetet med detaljplanen.                                   

Veidekke kommer att samverka tätt med Akademiska Hus i projektet.