Nyheter

Stort tunnelprojekt blir dyrare

Bygget av Varbergstunneln påbörjades 2019 och beräknas vara helt klar i slutet av 2024. Bild: Henrik Ekberg

Totalkostnaden för Varbergstunneln var satt till 4,9 miljarder kronor. Nu höjs summan till 6 miljarder (enligt 2015 års prisnivå). Orsaken är dyrare materialkostnader och ett oberäkneligt berg.

Sedan 2019 pågår bygget av den närmare tre kilometer långa järnvägstunneln under Varberg. Trafikverket är byggherre för projektet och entreprenör är Implenia, som nu ändrar prognosen för sitt uppdrag.

– Bakgrunden till de ökade kostnaderna är att förutsättningarna har blivit tydligare och bättre kartlagda allteftersom projektet fortskrider. Vi har fått ändra byggmetoder och tekniska lösningar utifrån det som gäller nu, bland annat gör entreprenören Implenia bedömningen att bergets kvalitet är sämre än det de planerade för initialt, säger Mathias Wärja, Trafikverket och projektchef för Varbergstunneln och fortsätter:

– Ändrade byggmetoder i kombination med ökade råvarupriser på exempelvis stål och betong har också ökat prognosen för kostnaderna, säger Mathias Wärja.

Kostnadshöjningen kommer att finansieras av Trafikverket inom ramen för nationell plan vilket innebär att projektets medfinansiärer Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen inte behöver betala mer.

Dubbelspåret under Varberg kommer enligt tidsplanen att vara färdigbyggt i slutet av 2024. Varberg är ett stopp på Västkustbanan mellan Göteborg och Lund.  

I nästa nummer av Byggvärldens papperstidning, som når läsarna i veckan, publiceras ett längre reportage om Varbergstunneln.