Nyheter

Strabag byter strategi

Christian Lundhus, vd Strabag Sverige. Foto: Susanne Bengtsson.

2015 är året då Strabag Sverige AB ska gå från smått till stort.

Man avvecklar verksamheten på de mindre orterna för att kunna fokusera på de stora projekten.

– Vi byter strategi för att bättre utnyttja den internationella kompetens vi har i koncernen, säger Christian Lundhus, vd på Strabag Sverige.

I november 2013 tillträdde Christian Lundhus som vd och teknisk direktör på Strabag Sverige AB. Han kom från det danska bolaget E. Pihl & Søn A/S, där han varit divisionschef för den internationella divisionen då bolaget bland annat jobbade med Sundsvallsbron och Söderströmstunneln i Stockholm.

Under det dryga året i sin nya roll på Strabag Sverige har Christian Lundhus fokuserat på att utveckla verksamheten och öka lönsamheten, främst på anläggningssidan.

En åtgärd är att dra bättre nytta av den internationella know-how som finns i koncernen.

– Vi har inte utnyttjat den kompetens vi har. Vi är duktiga på stora anläggnings- och infrastrukturprojekt, tunnelbyggnation och har ett tekniskt team med cirka 750 specialister inom olika områden som vi kan utnyttja. Vi vil inte längre konkurrera med de små lokala företagen. Därför väljer vi att byta strategi och fokusera på de riktigt stora projekten. Det känns spännande att transformera verksamheten, säger Christian Lundhus, som utöver affärsområdet anläggning även ansvarar för kommersiella byggnader och bostäder.

Den lokala verksamheten är redan under avveckling. Under 2014 stängde Strabag Sverige sina kontor på Gotland, i Göteborg, Karlstad och i Gävle för att satsa på verksamheten i Stockholm och Skåne.

Täby Centrum, Norra Länken, Orgelpipan, Tyresö View och Värtahamnen finns redan på meritlistan. Flera projekt har genomförts i samarbete med systerbolaget Züblin Scandinavia AB, som agerar i Sverige sedan 2004. Nu sneglar man på projekt som ombyggnaden av Slussen, Förbifart Stockholm, Östlänken och Västlänken, för att nämna några.

– Strabag ser Sverige som en stor och intressant marknad. Med den stora inflyttning Stockholm har finns ett enormt behov av bostäder och infrastruktur. Jag ser en massa möjligheter här, det är bara att greppa dem.

Samtidigt är Christian Lundhus tydlig med att företaget ska växa långsamt och kontrollerat, och inte längre genom förvärv, även om inträdet på den svenska marknaden skedde just genom köpet av Oden Anläggningsentreprenad AB 2008.

Rekrytering är en av Strabags största utmaningar i år.

– Alla byggföretag har behov av duktiga medarbetare. Vi bygger upp ett nytt team för framtiden och med de små vinstmarginaler som finns krävs duktiga medarbetare. Jag tycker att det är viktigt att ha resurserna på plats innan man tar på sig projekten.

Strabag har rötterna i Österrike. Christian Lundhus själv har erfarenhet från byggprojekt i bland annat Mellanöstern, Afrika, Västindien, och flera europeiska länder som Storbritannien och Island. Eftersom bolaget tillämpar ”four eyes”-principen för chefer betyder det att han delar ledarrollen med tyske David Grottendieck, kommersiell chef. Strabag Sverige är ett högst internationellt byggbolag kan tyckas. Men Christian Lundhus ser det inte riktigt så.

– Vi är ett svenskt företag med en internationell bakgrund, och nivån under oss chefer är svensk. Det är viktigt när vi nu ska växa att rekrytera personer som bor i Sverige, som känner landet, de svenska lagarna och språket. Vår styrka är att vi kan samarbeta med våra medarbetare i andra länder och dra nytta av vår internationella expertis.

Att man nu växlar om från lokala projekt till stora komplicerade uppdrag bäddar för en expansion på anläggningssidan. Den delen står idag för en cirka 25 procent av den totala omsättningen på 1,5 miljarder kronor. Kommersiella och bostadsbyggandet står för cirka75 procent.

– Vi står inför en omställning och har en tydlig plan som nu implementeras. Anläggning kommer helt klart att växa. Målet är att tjäna pengar på produktionen från 2016, men förhoppningsvis gör vi det redan 2015.