Nyheter

Stram budget med fokus på miljö och jobb

Regeringen har lämnat sin budgetproposition till riksdagen. Foto: Regeringen

Pengar för att energieffektivisera bostäder och skolor, stora satsningar på järnvägsunderhåll och ökade anslag till Arbetsmiljöverket – där är några av förslagen i regeringens budgetproposition för 2015.
Men regeringen avsatte inga pengar till nyproduktion för att nå målet på 250 000 nya bostäder 2020.

I budgetpropositionen, som lämnades till riksdagen på torsdagen, har regeringen fokus på reformer för fler jobb, bättre resultat i skolan, bättre miljö och ett hållbart klimat samt för att värna den svenska modellen. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

– Med denna budget presenterar regeringen åtgärder för ett Sverige som håller ihop. Ökad sammanhållning och jämställdhet är avgörande för Sveriges utveckling. Med reformer för jobb, skola, miljö och en fungerande svensk modell kan Sveriges ekonomi och arbetsmarknad stärkas och prestera bättre, sa finansminister Magdalena Andersson (S), när hon presenterade propositionen.

Hon beskriver budgeten som stram, med förslag som är finansierade krona från krona, för att komma bort från underskottet.
– I huvudsak är det fokus på reformer som kan genomföras de närmaste åren.

Så det fanns inga pengar avsatta till nyproduktion som ett led i att nå målet om 250 000 nya bostäder till år 2020.
Däremot ingår satsningarna på järnvägsunderhåll, cirka en miljard kronor för 2015.
– Ambitionen är att investera mera, men det är viktigt att vårda det vi har och just nu begränsas vi av hur snabbt vi kan bygga, sa Magdalena Andersson. Som ett led i att minska utsläppen ska också kollektivtrafiken i storstäder förbättras.

Nu är det upp till riksdagen att fatta beslut om budgeten.
 

Några kommentarer om propositionen:

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen:
– Vi välkomnar att regeringen lyfter fram behovet av satsningar både vad gäller bostadsbyggandet och upprustning av miljonprogrammet. Men som vi har konstaterat tidigare så saknas de konkreta förslagen för att nå dessa mål.

Johan Lindholm, Byggnads ordförande:
– Det viktigaste av allt är att få ner arbetslösheten och att få våra unga i jobb. Regeringen har ett tydligt mål att få ner arbetslösheten till år 2020. Det är en ny viljeriktning som vi inte har sett förut. De kommer också förbättra a-kassan vilket är bra. Det är inte tillräckligt men ett första steg mot en a-kassa värd namnet.

Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier:
– Näringslivet behöver framför allt långsiktiga spelregler för att kunna planera och bygga. För att skapa långsiktighet förespråkar vi en blocköverskridande bostads- och infraberedning som med fördel kan ta fram underlag till den aviserade nya nationella planen för infrastruktur.

Kurt Eliasson, vd SABO:
– För de allmännyttiga bostadsföretagen är det allra viktigaste att vi får långsiktiga styrmedel som sträcker sig längre än över en mandatperiod. Vår verksamhet behöver förutsägbarhet och stabilitet. Och Sveriges bostads- och byggmarknad behöver lägre byggpriser.