Nyheter

Stress ger dumhet

Stressade personer presterar sämre. Det bekräftas av kliniska undersökningar och av dem som ser sig som drabbade. Ett forskningsprojekt ska utröna sambandet: vilka faktorer i arbetslivet gör en människa dum?

De undersökningar som hittills beskrivit samband mellan långvarig stress och minskad förmåga till uppmärksamhet, minne och inlärning bygger på data från personer som lämnat arbetslivet. Professor Lars-Göran Nilsson, som kvitterar ut en miljon från Afa Försäkring, ska undersöka vilka faktorer i arbetslivet som ger förändringar i vad man kallar kognitiv funktion, alltså fattningsförmågan.

Lars-Göran Nilsson är professor i psykologi vid Stockholms universitet. Här har forskarna tillgång till en databas med fall där personer beskriver hur deras arbetssituation har påverkat deras förmåga att tänka klart. Dessa resultat ska kompletteras med tester som ger objektivt mätbara resultat.

Syftet med projektet är att få fram klarlagda samband mellan psykosocial arbetsmiljö och uppkomsten av sviktande psykisk hälsa. Sådana resultat skulle kunna användas i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Ytterligare ett projekt inom området psykosocial arbetsmiljö har fått pengar från Afa Försäkring. Gunilla Strandberg vid Umeå universitet får två miljoner kronor för forskning om ”samvets-stress och utbrändhet bland vårdpersonal”.