Nyheter

Studenter vill ha ökad kommunikation

Det krävs bättre kommunikation mellan olika parter i byggprojekt och tydligare målformulering i varje projekt. Det tycker några studenter som Byggvärlden sammanförde i en paneldebatt under mässan Betongfeber.

Byggvärldens chefredaktör Fredrik Karlsson ledde debatten mellan arkitektstudenterna Ulf Pettersson och Linda Ringqvist samt de blivande högskoleingenjörerna Niklas Bergström Nordberg och Elin Kågas Ramström. Samtalet ägde rum under Betongfebermässan i Älvsjö i förra veckan.

De blivande högskoleingenjörerna slog ett slag för att kommunikationen måste bli bättre för att minska antalet byggfel.

– Det är väldigt mycket byggfel i dag och mycket pengar som går åt till det. Den som lägger golvvärme till exempel måste kolla att den fungerar innan man gjuter en platta ovanpå, annars måste man bila upp allting, sa Elin Kågas Ramström.

– Sådant beror på att kommunikationen mellan han som lägger flytbetong och han som bygger golvvärmen inte fungerar, sa Niklas Bergström Nordberg.

Ökad medvetenhet

Men Linda Ringqvist tror att kundernas ökade medvetenhet kommer att leda till färre fel i framtiden.

– Jag tror kunderna blir mer medvetna och kommer enklare att kunna upptäcka dåligt producerade bostäder. En skärpning hos kunderna kommer att leda till en skärpning hos byggföretagen, sa hon.

Arkitektstudenterna poängterade vikten av en tydlig målformulering för varje byggprojekt. Med sig hade de en lathund de har tagit fram för att konceptualisera ett blivande bygge. Tanken med lathunden är att formulera en tydlig idé med byggprojektet.

– Det är en strategi och en arbetsmetod för att bygga bättre hus. Steg ett är att skriva ett koncept, steg två att utvärdera konceptet och steg tre att rita och bygga huset, sa Ulf Pettersson.