Nyheter

Studie om problemfasader försenas

Den här månaden skulle byggbranschen få svar på hur de borde åtgärda fuktproblemen i de enstegstätade, putsade fasaderna. <br></br> Men SBUF:s utredning verkar bli försenad, troligtvis ända till februari nästa år.

Projektet finansieras av SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, och leds av Ingemar Samuelson från SP. Syftet är dels att kartlägga hur stor omfattningen är av fuktskadorna i hus med enstegstätade, putsade fasader, dels att ge branschen rekommendationer och åtgärdsförslag.

Och det är kartläggningen av fuktskadornas omfattning som framför allt behöver utvecklas.
— Alla hus vi har fått inventera är tio år eller yngre. Nu måste vi styra inventeringen för att få ett någorlunda bra urval, säger Ingemar Samuelson.

Orsaken till att mest yngre hus har studerats är att ägare till äldre hus inte har försäkringar som täcker eventuella åtgärder, tror Ingemar Samuelson.

Dessutom vill projektgruppen följa upp de åtgärder som byggbolagen redan har vidtagit i problemfasaderna.
— Det görs hela tiden åtgärder och ibland är byggbolagen lite osäkra om de gör rätt. Dessutom måste vi komma fram till vad åtgärderna kommer att kosta, säger Ingemar Samuelson.

Projektgruppen avser att ansöka hos SBUF om mer pengar för att kunna fortsätta undersökningen. Ingemar Samuelson uppskattar att det krävs ungefär ett halvårs ytterligare arbete.