Stundade arbetskraftsbrist i Stockholm

Stundade arbetskraftsbrist i Stockholm
Byggföretagen i Stockholm skriker efter arbetskraft. Och värre blir det, enligt Konjunkturinstitutets Stockholmsbarometer.

Tillväxten i Stockholm är starkast i landet och företagen har sedan i somras börjat nyanställa på allvar — inte minst inom byggbranschen.

”Företagen noterar kraftigt ökat byggande och 79 procent av dem anser att orderstocken ökar. Orderstocken, byggandet och anbudspriserna förväntas fortsätta öka kraftigt under fjärde kvartalet” skriver Konjunkturinstitutet i ett pressmeddelande.

I och med stora projekt som Nya Karolinska Solna och Arenastaden och framförallt det faktum att bostadsbyggandet tagit fart tilltar behovet av arbetskraft.

Redan idag uppger 45 procent av byggföretagen i Stockholm att de har brist på arbetskraft. För ett halvår sedan var den siffran nio procent.

Relaterade artiklar

Hög efterfrågan på arbetskraft inom bygg
Sämre resultat för Veidekke
Minskad byggtakt under första kvartalet
”Stänger vi dörrarna får byggsverige stora problem”