Nyheter

Stureplanerna bordläggs

Stureplan och Östermalm i Stockholm. Foto: Getty Images

Under torsdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden beslutades det att planerna för Stureplan bordläggs på grund av att den kritik som har riktats mot de nya planerna inte bemöts. Kritikerna menar att förslaget riskerar att förvanska det unika kulturliv som finns på Stureplan.

De planer som nu är aktuella innebär en lång byggnadstid som riskerar att ta skada det unika uteliv som finns på platsen. Flera byggnader från 1800-talet och sekelskiftet föreslås att rivas, och en ny påbyggnation som avviker från den byggnadsstil som området nu har planeras, som skulle innebära att höjden på byggnaden ökar. 

– Stureplan är en unik plats för Sverige där det finns ett ekosystem av uteliv, näringsliv, turism, stadsmiljö och restauranger. Alla planer på att bygga om den platsen måste ske med största varsamhet, och ta dessa värden i beaktande. Ett längre och omfattande byggarbete som kraftigt ändrar områdets stil riskerar att förstöra det som gör Stureplan unikt idag. Det kan vi inte gå med på, säger Björn Ljung (L), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Att ärendet nu bordläggs innebär att politikerna får längre tid på sig att ta ett beslut i frågan. 

– Stureplanskvarteret är en pärla i Stockholm idag. Vi kan inte ställa oss bakom en rivning av Bångska palatsets, och Freys Hyrverks flyglar från 1880- och 1890-talet. För att vi med gott samvete ska kunna bifalla ett nytt förslag för Stureplan kräver vi att rivningarna minskas och att stockholmsinstitutioner som Sturehof fortsatt kan bedriva sin verksamhet under och efter ombyggnationerna.


Fakta:
Fastighetsägaren ADIA presenterade för några år sedan de första planerna för en total omdaning av Stureplan, kvarteret Sperlingens backe.. Förslagets har sedan bearbetats och gått ut på samråd.
Under det samråd som pågått för Stureplanerna har mer än 8000 synpunkter inkommit.
En undersökning utförd av opinionsinstitutet SIFO, med ett underlag på 1003 personer, visade det sig att en majoritet av de tillfrågade har en negativ syn på de planerade ombyggnationerna. När byggtiden togs i beaktande var 72 procent av de tillfrågade negativt inställda till planerna.


Av: Annika Rådlund Källa: (L) Foto: Getty Images