Nyheter

Styrgruppen för Sundbybergs nya stadskärna utsedd

Här är styrgruppen som ska vara med och stötta det komplexa projektet med Sundbybergs nya stadskärna. Foto: Maja Brand.

Arbetet med att gräva ned pendeltågsspåret som går rakt genom Sundbybergs stadskärna är i full gång. Nu presenteras de personer som sitter i projektets styrgrupp.

Arbetet med Sundbybergs nya stadskärna är ett unikt och komplext projekt. Att bygga den nya stadskärnan innebär att man gräver ned pendeltågsspåret som går rakt genom stadskärnan. Spåren läggs i tunnel under jord och därmed skapas möjligheter för staden att bygga ovanpå. Trafikverket är i full gång med det förberedande arbetet med tunneln.

Nu presenteras projektets styrgrupp, de personer som ska stötta projektet så att projektmålen realiseras. Gruppen består av personer med gedigen kompetens inom infrastruktur, stadsplanering och hållbarhet, bland andra Johan Kuylenstierna, ordförande för Klimatpolitiska rådet och Ingela Lindh, arkitekt och tidigare stadsdirektör för Stockholms stad.

– Jag är glad att kunna presentera en så erfaren styrgrupp för projektet. De har den speciella kompetens ett arbete som detta kräver. Vi har fullt förtroende för att de kommer bidra i samtliga delar och känner oss trygga i att sundbybergarnas stad kommer att utvecklas till att bli något helt unikt i Sverige, säger Jan Eriksson, stadsdirektör Sundbyberg och projektägare Sundbybergs nya stadskärna, i ett pressmeddelande.

Nedgrävningen förenar staden

Genom nedgrävningen förenas staden för första gången sedan 1876. Men det är inte bara kvarteren runt Sundbybergs torg som rustas upp och byggs om. Byggandet öppnar även möjligheter att stadsplanera smart inför framtiden. Projektet, som har högt ställda miljömässiga ambitioner, ska bland annat bidra till minskad klimatpåverkan och öka transporteffektivitet genom att flytta kapacitet från biltrafik till gång, cykel, och kollektivtrafik.

Den långa park som anläggs mellan Sundbybergs Torg och Duvbo kommer att fylla en viktigt funktion i att hantera dagvatten och bibehålla biologisk mångfald.

– Målet är att skapa en mer hållbar och attraktiv stadsmiljö – med plats för både mer grönska och ännu fler sundbybergare. Det innebär en tryggare och mer livlig stadskärna, men också en stadskärna som är klimatsäkrad för framtiden. Det är ett arbete den nya styrgruppen kommer att lyfta till nya nivåer, säger Sara Widås, projektchef Sundbybergs nya stadskärna.

Styrgruppen för Sundbybergs nya stadskärna:

  • Jan Eriksson, stadsdirektör Sundbyberg och projektägare Sundbybergs nya stadskärna
  • Roland Adrell, advokat, tidigare chefsjurist Göteborgs stad
  • Fredrik Härdén, samhällsbyggnadsdirektör, Sundbybergs stad
  • Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet
  • Ingela Lindh, senior rådgivare, tidigare stadsdirektör i Stockholms stad och vd för Stockholms Stadshus AB
  • Per Ling-Vannerus, Senior konsult planerings- och ledningsfrågor i större projekt, tidigare chef för Stora projekt Trafikverket
  • Mats Rönnbo, affärsutvecklingschef, Skanska
  • Roger Sundholm, vice VD Sundbybergs stadshus AB
  • Katarina Wallin, civilingenjör, beteendevetare och founding partner, Evidensgruppen