Nyheter

Sundsvall bygger havsnära stadsdel

I vår startar bygget av den nya stadsdelen Norra Kajen på en 250 000 industrimark i Sundsvall.

2 500 bostäder ska byggas, med kajstråk och bryggor intill havet, en boulevard, ”en nordisk och tidlös arkitektur”.

Stadsdelen, som byggs i etapper, ska minska behovet av transporter, man ska utforma lokala lösningar för energiförsörjning, vatten och avfallshantering och i första hand använda byggmaterial som är ekologiskt certifierade.

Just nu pågår detaljplaneringen liksom förhandlingar med både nationella och internationella byggherrar.

Den första etappen väntas vara klar och cirka två år, årsskiften 2012-2013.