Nyheter

Sundsvallsbron kan vinna internationellt pris

Bron är nominerad bland annat för att den samspelar bra med omgivningen. Foto: Torbjörn Bergkvist, Trafikverket

Arkitekturpriset European Steel Bridge Awards delas ut den 14 november 2016 i Stockholm. 
Bland de nominerade finns den svenska 2 109 meter långa Sundsvallsbron.

Det europeiska The European Steel Bridge Awards ges ut av den Europeiska Stålbyggnadsorganisationen, ECCS, vartannat år för att belysa användandet av stål i broar.

Utmärkelserna, som är arkitekturpris, delas ut till de grupper bestående av byggare, entreprenörer, arkitekter, konsulter och stålleverantörer som har utvecklat Europas bästa stålbroprojekt färdigställda efter juli 2014.

Den 14 november presenteras årets finalister och vinnare i de två kategorierna; väg- och järnvägsbroar och gång- och cykelbroar.

Sundsvallsbron är nominerad i den förstnämnda klassen. Den finns med som kandidat eftersom den bland annat har en design som, trots storleken på bron, inte dominerar, utan samspelar med omgivningen och samtidigt har en unik karaktär och en stark identitet.
Arkitekter är den dansk-svenska KRAM-gruppen med Henrik Rundquist.

Brons totala längd är 2109 meter, varav stålkonstruktionen över vattnet utgör 1 420 meter.