Nyheter

Supersnålt kontor byggs i Kalmar

En mycket energisnål kontorsbyggnad invigs i december i centrala Kalmar. Det är Skanska som snart slutför bygget av Länsförsäkringars nya huvudkontor för Kalmar län.

Tack vare solfångare på utsidan, sedumväxt på taket, snålspolande blandare och toaletter, uppvärmning med miljövänlig fjärrvärme och lokalt producerade byggmaterial för minska utsläppen så klarar byggnaden den högsta platinaklassen inom den amerikanska miljöstandarden Leed liksom EU-standarden Green Building.

Det är första gången Skanska bygger en Leed-certifierad konstruktion åt en extern kund.

Huset, som byggs i ett centralt område med välbevarad 16- och 1700-talsprägel, blir 6 000 kvadratmeter stort — fördelat på fyra våningar med ett hundratal arbetsplatser, garage i källaren och två butiker. Ritat och format av White Arkitekter. Till en total kostnad på 35 miljoner kronor.

”Leed” står för ”Leadership in Energy and Environmental Design” och är en amerikansk frivillig standard som i allt större utsträckning börjar bli en världsstandard. Den finns i fyra klasser eller nivåer: certifierad, silver, guld och platina.

”Green Building” är en frivillig standard som utvecklats inom EU. Den riktar sig mera mot energianvändning och koldioxidutsläpp än den amerikanska modellen. Den kräver minst en 25-procentig reduktion av energiåtgången jämfört med de nationella reglerna för nybyggnad.