Nyheter

Supertäta passivhus utmanar byggbranschen

Efterfrågan på energisnåla hus ställer nya krav på arkitekter, ingenjörer och inte minst husbyggare. I de flesta länder saknar byggföretagen fortfarande tillräcklig kunskap för att bygga passivhus.

— Det är bara i Tyskland och Österrike som byggföretagen klarar att bygga riktigt bra passivhus. Andra länder, inklusive Holland där jag bor, har inte riktigt den kunskapen ännu, säger professor Chiel Boonstra, arkitekt och rådgivare inom hållbart byggande samt chef för nätverket Trecodome.

Utmaningarna med att bygga energisnåla hus var det inledande diskussionsämnet på seminariet om passivhus som Byggvärlden arrangerade tillsammans med IVL Kunskap i Stockholm under torsdagen.

Det svåraste är att få passivhusen riktigt täta och att undvika energislösande köldbryggor, anser Chiel Boonstra. Som ett exempel på hur lätt det är att byggprocessen kan gå snett nämner han ett byggprojekt i Holland som han varit involverad i.
Där hade allt gått bra och provtryckningarna visade att huset höll tillräckligt tätt. Fram tills regulatorn för solavskärmarna skulle installeras och en av byggarna borrade ett litet hål i fasaden vid monteringen. Borrhålet hamnade fel och punkterade det klimatskal som så omsorgsfullt byggts upp.

Före Chiel Boonstra höll Ivana Kildsgaard från IVL Svenska Miljöinstitutet ett föredrag om de arkitektoniska utmaningarna med att bygga passivhus.
— Arkitekten kan inte rita ett hus rakt av utan måste på ett tidigt stadium planera för hur olika miljölösningar ska kunna infogas i huset, säger Ivana Kildsgaard.

Solavskärmare, ventilationskanaler, värmeväxlare, solceller och solfångare är nya inslag som måste passa in i konventionella byggnader.

Det handlar både om att utrustning ska få plats och kunna användas av de boende, men även att de utformas på ett tilltalande sätt, menar Ivana Kildsgaard.