Nyheter

Svalare på den svenska fastighetsmarknaden

Den svenska marknaden för kommersiella fastigheter svalnar. Stigande avkastningskrav i kombination med en ökad osäkerhet på grund av turbulensen på världens finansmarknader ligger bakom.

Den svenska marknaden för fastighetstransaktioner uppgick till 125 miljarder kronor under 2007, exklusive företagssammanslagningar, uppskattar fastighetsrådgivningsföretaget Jones Lang LaSalle. Det är en minskning med fem procent jämfört med 2006. Samtidigt steg avkastningskraven och då främst på sekundära fastigheter, det vill säga fastigheter utanför storstädernas centrala kärnor. Dessa har fallit i värde med fem-tio procent under andra halvåret 2007.

Men det sjunkande gradtalet internationellt kommer troligen inte att bli synligt på den heta svenska fastighetsmarknaden i första taget.
— Internationellt ser vi redan att fastighetsmarknaden svalnat, det kommer förstås att smitta av sig även på den svenska. Men det råder fortfarande en otroligt stor efterfrågan på kommersiella fastigheter i Sverige, säger Daniel Gorosch, chef Fastighetstransaktioner på Jones Lang LaSalle.

Flera stora affärer avslutades före årsskiftet, bland annat Kungsledens försäljning av en större fastighetsportfölj i Sverige för cirka fem miljarder kronor. Avsvalningen på fastighetsmarknaden syns snarast på vilka företag det är som gör stora investeringar.
— Vi ser en annan typ av förfrågningar. Aktörer på fastighetsmarknaden som köper med hög belåning klarar inte längre av räntelägena och de försämrade lånemöjligheterna. I deras ställe kommer aktörer som köper till mer normal belåning, företag med god soliditet.

Men även om andelen stora fastighetsaffärer skulle sjunka framöver vägs det upp av att lokalhyresmarknaden är mycket god.
— Efterfrågan på lokaler i de mest centrala lägena i Stockholm har till exempel inte minskat. Hyresvärdarna har av den anledningen kunnat höja hyresnivåerna i centrala lägen, säger Daniel Gorosch.