Nyheter

Svårare att fuska med ROT

Regeringen ger förslag om skärpta regler för utbetalning av ROT-avdrag för att minska möjligheterna till missbruk av detta.

Från den 1 januari 2015 föreslås ändringar av den så kallade fakturamodellen för husavdraget.

–  Vi har pekat på svagheterna i utbetalningskontrollen av ROT-avdraget från början. Det är därför glädjande att ett förslag ”som kan göra skillnad” nu läggs fram, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. ROT-avdraget är ett viktigt verktyg för att göra ”svarta arbeten vita” för att skapa sund konkurrensen på konsumentmarknaden

Enligt regeringens förslag ska de företag som utför ROT-arbeten nu även lämna in uppgifter om till exempel antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och vilken typ av arbete som har utförts i det aktuella projektet. Dessutom ska utbetalningar bara kunna ske elektroniskt och direkt till företagets bankkonto.  Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge befrielse för högst sex månader från skyldigheten att lämna begäran elektroniskt.

– Genom förslaget försvåras ett felaktigt användande och det ökar respekten för husavdraget och stärker den sunda konkurrensen. Det ska ”vara svårt att göra fel”, säger Peter Löfgren.  

Målaremästarna är ett av de branschförbund som välkomnar regeringens förslag.

– Vi har länge varit kritiska till dagens upplägg – att ett företag ska få kontant ersättning för ett utfört arbete med ROT-avdrag strider mot hela idén om att motverka svart arbetskraft. Sammantaget är detta ett utmärkt besked från regeringen, som ytterligare bidrar till att skapa en sund och schysst konkurrens inom byggsektorn, säger Björn Hellman, vd på Målaremästarna, i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår att ändringar ska gälla från den 1 januari 2015.