Nyheter

”Svartjobb ett samhällsproblem”

85 procent av politikerna i riksdag, kommun och landsting är missnöjda med hur staten hanterar svartjobb. <br></br> — Om så många politiker är missnöjda, varför händer det inte mer, säger Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier.

96 procent av 300 tillfrågade politiker tycker att svartjobb är ett samhällsproblem. Merparten av de tillfrågade anser att det största problemet är att svartjobb skapar en osund konkurrens på arbetsmarknaden.
Samtidigt tycker fyra av fem att det görs för lite för att komma till rätta med problemet. Det visar en ny undersökning genomförd av Byggbranschen i samverkan.

— Det är väldigt intressant att missnöjet är så utbrett. Frågan är om det här är en ”läpparnas bekännelse” från politikerna, varför händer det annars inte mer, frågar sig Björn Wellhagen, utredare på Sveriges Byggindustrier.

De 300 som medverkat i webbenkäten är aktiva inom riksdag, kommun och landsting. Missnöjet med åtgärderna mot svartjobb är utbrett inom båda de politiska blocken.
— Men oppositionen är klart mer kritisk än de borgerliga, säger Björn Wellhagen.

73 procent i det borgerliga blocket tycker att insatserna behöver förbättras, eller att de är helt otillräckliga — jämfört med 96 procent i oppositionen.

Undersökningen visar dessutom att politiker på landsbygden är mer kritiska, 84 procent anser att för lite görs för att förhindra svartjobb. Jämfört med 69 procent av storstadspolitikerna.

— Är det möjligen så att man använder sig av svartjobbare i större utsträckning i storstäder, och att det därför är mer accepterat? Det finns ju till och med en del storstadspolitiker som erkänt att de anlitat svart arbetskraft.

Björn Wellhagen ser positivt på ett annat resultat i undersökningen: 65 procent av politikerna anser att en lämplig åtgärd vore att tillåta Skatteverket att göra oanmälda besök på arbetsplatser, samt att 45 procent vill att staten inför närvaroregistrering.

— Vi är förstås glada över att politikerna lyssnat till vilka åtgärder vi efterfrågat. Nu vill vi att det också sker, vi är entreprenörer och tycker det här borde ha införts ”i går”, säger Wellhagen.

Undersökningen med de 300 politikerna i riksdag, kommun och landsting genomfördes som en webbenkät under juni.