Nyheter

Svartjobb och fusk med ID06

• Från vänster, Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket, Anna Åkesson, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten, Peringvar Östblom, och Peter Leander, projektledare, Fair Play Bygg, Niklas Wykman, riksdagsledamot, Moderaterna, Leif Jakobsson, statssekreterare åt Finansminister Magdalena Andersson och Sonja Scwarsenberger, moderator, Arena Opinion.

Andelen svartjobb är stor och ID06 missbrukas. Enligt Fair Play Byggs första årsrapporten kom det in 106 tips på fusk inom byggbranschen, varav 42 lämnades vidare till  berörda myndigheter.    
– Det finns så mycket pengar att hitta i byggbranschen och där pengar finns, där finns det ekobrott, säger Anna Åkesson, chefsåklagare, ekobrottsmyndigheten.


Kriminella krafter förstör för seriösa byggföretag, underminerar säkerheten på byggarbetsplatser och stjäl av våra gemensamma skattemedel. Hur ser läget ut och hur ska vi stoppa fusket inom byggbranschen? Med den frågeställningen bjöd Fair Play Bygg in till ett seminarium under tisdagen på Almedalsveckan. Den mer än fullsatta lokalen vittnade om att det är ett ämne som engagerar.

Fair Play Bygg är ett, till att börja med, treårigt projekt vars syfte är att ge rättsvårdande myndigheter färsk information om pågående brottslighet i byggbranschen. Projektet drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland, sedan cirka 1,5 år tillbaka.

– Målet är att ta emot och värdera samt förmedla misstankar om aktuell eller pågående brottslig verksamhet i byggbranschen till ansvarig myndighet, berättade Peter Leander och Peringvar Östblom, projektledare. När de får vårt underlag ska det vara enkelt att avgöra om det finns fog att gå vidare.

Projektet lanserades för cirka 1,5 år sedan mot bakgrunden av det dåliga rykte som byggbranschen fått.

– Det finns en okunskap i branschen om hur man håller sitt bygge ”rent” och det har saknats ett internt bollplank. En snedvriden konkurrens, oseriös och kriminell verksamhet drabbar de företag som följer regler och avtal. Andra problem är oseriositet på arbetsmiljöområdet som gör att människor far illa och att stora belopp skatteintäkter undanhålls välfärdssystemet.

– Viktigt att framhålla är att vi arbetar under sekretess. Vi röjer aldrig en källa, och inte ens projektägarnas organisationer får veta vilka ärenden vi arbetar med.

I början av mars presenterades den första årsrapporten som visade att man under det första projektåret fått in 106 tips på fusk inom byggbranschen varav 42 lämnades vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen.  

– Av dessa är misstankar om svarta löner, bedrägeri, arbetsmiljöbrott, korruption, utpressning, osanna fakturor och olagligt boende är de vanligast förekommande. Dessutom ryms här hot, stölder och brott mot ID06, berättade projektledarna.

När det gäller ID06 fanns misstankar om missbruk och svartarbete vid 6 av de 42 ärendena.

– Det handlar om att personuppgifter på ID06-korten inte stämmer med identiteten, ingen kontroll sker på arbetsplatsen, fler passerar in på samma kort, fler kort än officiell arbetsstyrka och att det organisationsnummer som anges på kortet inte existerar.

– Av årsrapporten kan vi dra slutsatsen att andelen svartjobb är stor och att ID06 missbrukas, menade projektledarna.

De konstaterade också att man fram till sista juni i år redan hade 90 inkomna ärenden varav 39 lämnats vidare, och att man vid samtal inom branschen upplever att problemen växer.

 Mot den bakgrunden bjöd projektledarna nu in berörda myndigheter till diskusson. Finns det en vilja hos myndigheter att vidareutveckla kontrollverksamheten för att komma åt olagligheter, undrade projektledarna.? Eller leder det stora behovet av nya bostäder och byggprojekt till att det ses mellan fingrarna på vissa brott?

Leif  Jakobsson, statssekreterare åt Finansminister Magdalena Andersson, menade att detta i allra högstas grad är ett högt prioriterat område av regeringen som i slutändan handlar om människors väl och ve. Han saknade dock en diskussion kring beställaransvar.

–  Det finns ett ansvar hos beställarna att inte bara titta på lägsta offert när de upphandlar.

Niklas Wykman, riksdagsledamot, Moderaterna, poängterade dock att huvudansvaret måste ligga hos rättsvårdande myndigheter.

Varför det är så stor brottslighet just i byggbranschen, hade Anna Åkesson, chefsåklagare, ekobrottsmyndigheten ett enkelt svar på.

– Det finns så mycket pengar att hitta i byggbranschen och där pengar finns, där finns det ekobrott. 

Något som Leif Jakobsson höll med om, och framhöll att det också är en bransch som är svår att avgränsa.

– Arbetstagarna finns så utspridda om man jämför med exempelvis en bilverkstad.

Alla var  överens om att svårigheterna med att fastställa vem som är på en arbetsplats, är något man måste komma tillrätta med.

Niklas Wykman, riksdagsledamot, Moderaterna, ville se en avreglering som en del av lösningen.

– Ju mer reglerad en marknad är, desto mer utrymme finns det att ”roffa åt sig”.

Sammantaget var intrycket att det verkligen finns en stor vilja att komma tillrätta med problemen, men att det finns stora utmaningar på vägen.

Något som dock kändes som ett verkligt konkret steg och som både Anna Åkesson och Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket, ville lyfta fram som viktigt var sekretessaspekten.

– Det är klart att en bra sekretess är viktig, men vi måste kunna ha en myndighetssamverkan när vi jobbar mot samma mål, sade Conny Svensson.

Leif Jakobsson, replikerade med att han inte är främmande för att metodutveckling och lagändringar kan behövas.

 

Medverkande:

·        Peter Leander, Projektledare, Fair Play Bygg

·        Peringvar Östblom, Projektledare, Fair Play Bygg

·        Sonja Scwarzenberger, Moderator, Arena Opinion

·        Leif Jakobsson, Statssekreterare åt Finansiminister Magdalena Andersson

·        Anna Åkesson, Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten

·        Conny Svensson, Nationell samordnare, Skatteverket

·        Niklas Wykman, Riksdagsledamot, Moderaterna