Nyheter

Svensk biogassatsning ger 7 000 nya jobb

Dagens 2 000 jobb inom biogassektorn växer rejält till 2012. De 50 svenska biogasprojekt som är på gång beräknas skapa 7 400 nya jobb. <br></br> — De flesta finns i verkstadsindustrin, säger Helena Jansson på Svenska Gasföreningen.

De flesta jobben, 5 250 stycken finns inom verkstadsindustrin. I övrigt krävs det 400 personer för drift och service av biogasanläggningar och transporter av biogas.

För att bygga anläggningarna krävs också 1 750 personer.
— Utöver det skapas det en del jobb inom jordbruket som fått 200 miljoner kronor för biogassatsningar, men det är svårt att veta hur många som kan plussas på dagens knappt 100 som jobbar med biogas inom jordbruket, säger Helena Jansson ansvarig för biogasfrågor.

Siffrorna bygger på de 50 nya biogasanläggningarna eller utbyggnad av befintliga anläggningar som planeras. Det rör sig om både förgasningsanläggningar, biogasanläggningar och anläggningar som gör flytande biogas, dual fuel.

Hur många jobb som, utöver detta, skapas inom fordonsindustrin avgörs hur stora fordonstillverkarnas gassatsningar blir. Sedan Volvo lade ner sin gasbilstillverkning finns ingen serieproduktion av gasfordon i Sverige.

Antal jobb: 7 400