Svensk byggmarknad i uppförsbacke

Svensk byggmarknad i uppförsbacke
Bygginvesteringarna går trögt i Norden. I Sverige följs en relativt god tillväxt i år av en tvärnit under 2013. Det framgår av en färsk konjunkturprognos för Norden från Sveriges Byggindustrier (BI).
Bygginvesteringarna går trögt i Norden. I Sverige följs en relativt god tillväxt i år av en tvärnit under 2013. I både Finland och Danmark är det fortsatt motigt för byggindustrin, medan en positiv utveckling väntas för såväl Norge som Island. Det framgår av en färsk konjunkturprognos för Norden från Sveriges Byggindustrier (BI).

I år minskar bostadsinvesteringarna i Norden och nivån blir oförändrad nästa år. Sett över perioden 2011-2013 ökar investeringarna mest på Island medan Danmark får den största minskningen. Sveriges tillbakagång är tyvärr inte långt ifrån Danmarks och vi hamnar därmed på näst sista plats när det gäller bostadssektorns utveckling under prognosperioden.

– Sverige påbörjar färre bostäder än både Finland och Norge under prognosperioden, trots att vi nästan har en dubbelt så stor folkmängd. För Sveriges del utgör dock ombyggnationer av bland annat hyresbostäder en positiv motvikt till det låga nybyggandet under 2013, säger Johan Deremar,nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3471″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”261″,”width”:”468″}}]]

I Sverige försvagas byggkonjunkturen
De totala bygginvesteringarna påverkas negativt av en än svagare BNP-utveckling. Det är främst den konjunkturkänsliga bostadssektorn som berörs, vilken i sin tur drar ned utvecklingen för hela branschen. De totala bygginvesteringarna, som väntas öka med 2,5 procent i år, blir oförändrade 2013.

– Det privata lokal- och bostadsbyggandet utvecklas något sämre medan övriga sektorer utvecklas så som vi förväntade oss i höstas. Detta innebär att bygginvesteringarnas återhämtning upphör 2013. Mycket hänger ihop med hushållens och företagens mer pessimistiska syn på framtiden, vilken i sin tur främst kommer av det dystra läget i Europa, säger Johan Deremar.

[[{”type”:”media”,”view_mode”:”media_large”,”fid”:”3472″,”attributes”:{”alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”273″,”width”:”468″}}]]

 

Relaterade artiklar

Så mycket har bostadsbyggandet minskat
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”