Nyheter

Svensk certifiering för hållbara städer

Sweden Green Building Council vill utveckla ett nytt helt svenskt certifieringssystem för stadsdelar i stället för att som tidigare planerats anpassa det brittiska systemet BREEAM Communities.

– Sverige är en internationell förebild inom hållbar stadsutveckling, säger Bengt Wånggren, vd för Sweden Green Building Council, i ett pressmeddelande.
Han fortsätter:
– Om vi ska behålla den positionen behöver vi i dialog med många olika aktörer utveckla ett certifieringssystem som fungerar bättre. Min förhoppning är att vi, med den kompetens som finns i Sverige, ska skapa ett system som gör det lättare att nå hållbarhetsmål. Samtidigt ska det förstås ställas höga krav om man vill göra anspråk på att planera och bygga hållbart.

Under ett års tid har 22 svenska stadsutvecklingsprojekt utvärderat det brittiska certifieringssystemet BREEAM Communities. De kom fram till att det behövs en omfattande anpassning till svenska förhållanden för att systemet ska bli användbart. Det finns stora skillnader mellan England och Sverige avseende synsätt, rollfördelning, välfärdssystem med mera.

I Sverige är det även av stor vikt att systemet fungerar för befintliga områden, vilket BREEAM Communities inte gör i dag.

Svenska kommuner, företag och högskolor har stöttat och medverkat i arbetet att ta fram certifieringssystem för stadsdelar i Sverige. Sweden Green Building Council kommer nu kontakta samtliga 50 samarbetspartners för att diskutera förändringen och säkerställa att finansiering finns för att utveckla ett svenskt certifieringssystem.