Nyheter

Svenska byggföretag dåliga på datahantering

Enligt en undersökning av Autodesk är svenska byggföretag dåliga på att hantera datainformation. Bild: Autodesk

En färsk undersökning visar att svenska byggföretag hör till de sämre i Europa när det gäller att samla in och analysera data i byggprojekt. Bakom undersökningen står Autodesk.

Enligt undersökningen, som har namnet Harnessing the Data Advantage in Construction: Why adopting a data strategy can bring firms in Europe a competitive edge, är Sverige det enda landet där mindre än hälften av byggföretagen, endast 42 procent, har en formell plan för insamling och analys av data. Vilket är att jämföra med till exempel Danmark som har en andel på hela 73 procent.

– ­Det är förvånande att den svenska byggbranschen ligger så långt efter sina grannländer när vi jämför hur data används inom design och konstruktion. För mig är Sverige ett föregångsland inom just tech. De har skapat flera av världens populäraste techföretag där Spotify är ett exempel. Här har de svenska byggföretagen mycket att lära från andra branscher, säger Nicholas Klokholm, regionchef för Norden, Baltikum och Polen på Autodesk i ett pressmeddelande.

Undersökningen, som har fokuserar på de kostnader som bristande tillgång till data medför i byggprojekt, omfattar 1 115 yrkesverksamma inom byggsektorn samt representanter för fyra stora byggföretag i elva europeiska länder. 100 av deltagarna är från Sverige. Bland tillfrågade finns produktägare, arkitekter, tekniker och byggchefer.

Autodesk skriver ”Brister i datahantering ligger troligtvis bakom att 42 procent av de svenska deltagarna anger att tidspress och krav på snabba beslut medför risker för att fatta dåliga beslut. Det blir helt enkelt mindre tid över för att fatta bra beslut om tiden går åt till att leta reda på data”

Undersökningen som tar upp många olika aspekter av datahantering i byggsektorn innehåller också analyser av hur mycket kostnader bristande datahantering medför. Den globala kostnaden under 2020 anges till 15,9 biljoner kronor.

Den amerikanska programvaruutvecklaren Autodesk ligger bland annat bakom CAD-programmet AutoCAD.