Nyheter

Svenska förbudetpå väg att tas bort

I Finland är flera nya reaktorer på gång. I Sverige råder byggförbud mot nya reaktorer. Men det kan snart vara hävt.

-?Jag tror inte att finnar är mer positivt inställda till kärnkraft. Skillnaden är att det råder ett energipolitiskt trauma i Sverige där kärnkraften varit ett politiskt slagträ, säger Anders Österberg, informationsansvarig på OKG, som driver de tre kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn. År 2008 kom 42 procent av all producerad el i Sverige från kärnkraft, fördelat på tio reaktorer. I Finland var motsvarande siffra 30 procent, fördelat på fyra reaktorer Förutom Olkiluoto 3 finns planer på upp emot fyra nya reaktorer i Finland. I Sverige finns ett förbud mot att bygga nya reaktorer – men det kan snart vara hävt. Förra året presenterade regeringen en energiöverenskommelse där det öppnades för nybyggen. I höstas kom ett delbetänkande till Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet. Där föreslås en lagändring som innebär att tio nya reaktorer kan få byggas, på samma platser som det i dag finns reaktorer. Förutsättningen är att man inte bygger förrän de gamla reaktorerna är avslutade. </b> Under våren behandlas förslaget i riksdagen. -?Att Finland haft en annan attityd är svårt att förklara. Det kan bero på att Finland använder sig av mera fossila bränslen än Sverige och därmed, av klimatskäl, har ett större incitament att förändra sin energimix, säger Paul Westin, chef på enheten för energitillförsel på Energimyndigheten. -?Det tar nog minst tio år från nu. Först ska det ju tillåtas, sedan ska någon vilja bygga och få alla tillstånd. Och slutligen ska allt byggas, säger Paul Westin. Bygget av Olkiluotos tredje reaktor har förföljts av byggproblem, fördröjningar och kostnadsökningar. -?Rent logiskt så borde ju påverka investeringslusten om någonting blir dyrare än beräknat, säger Paul Westin. Anders Österberg anser dock att problemen vid Olkiluoto inte kommer att avskräcka svenska investerare.</b> -?Vi har redan motsvarande erfarenheter när det gäller uppdateringar av våra nuvarande anläggningar med leverantörer som underskattar komplexiteten. Om jag får spekulera så tror jag att det är ett incitament nog för våra ägare Eon och Fortum, att man kan byta ut vår minsta reaktor till en stor, motsvarande Olkiluoto 3, säger Anders Österberg.