Nyheter

Svenska kronan på verket

Michael Björklund, marknadschef NCC Housing Ryssland, och Dmitriy Semenov, arbetsledare på Swedish Krona, inne på bostadsområdet Swedish Krona i Sankt Petersburg. Foto: Anna Sjöström

Bostadsprojektet Swedish Krona i Sankt Petersburg blev starten för NCC Housings verksamhet i staden.
Nu är det stora projektet, med närmare 900 lägenheter, i det närmsta avslutat och lägenhetsköparna har flyttat in.
– Det är den här typen av projekt vi vill göra här och har blivit ett referensprojekt, säger Mikael Björklund, marknadschef NCC Housing Ryssland.

Han menar att bostadsområdet speglar NCC: s värderingar och att man här har skapat ett projekt med bland annat trygga innergårdar, lägre bebyggelse, nära till grönområden och att man lyckats få in tekniska lösningar som värmeväxling.
– Projektet speglar vad vi står för. Vår målgrupp var familjer och dem har vi nått med Swedish Krona, säger Mikael Björklund.

Men projektet är inte typiskt för NCC: s produktion i Sankt Petersburg. Varje projekt har sin egen målgrupp och exempelvis är Öland ett 25-våningshus i en tätbebyggd stadsdel med lägenheter på mellan 25 till 35 kvadratmeter.

Just nu har NCC totalt fyra bostadsprojekt i Sankt Petersburg. Förutom Swedish Krona är det också områdena Scandi Klubb (totalt 1 213 lägenheter), Gröna Lund (1 521) och Öland (2 711).
– Det är exotiskt med svenska namn här. Men Gröna Lund ligger faktiskt i ett grönt område, säger Juuso Hietanen, rysslandschef NCC Housing.

NCC har haft verksamhet i Sankt Petersburg sedan 1972. De första kontrakten var med staten och handlade bland annat om att bygga fabriker och bostäder för militärer.  Andra stora projekt har varit arbete med tunnelbanan.

2005 valde man utveckla verksamheten med bostäder.
– Många hade fått upp ögonen för oss och vi kunde se utvecklingsmöjligheter inom Housing. Vi tänkte att våra nordiska produkter kunde ge kunderna något nytt, säger Juuso Hietanen.
2006 köpte de marken där Swedish Krona nu står och byggstart skedde fyra år senare.

Nu har NCC fullt fokus på att utveckla bostadsdelen i Sankt Petersburg, även om man har en del andra projekt samtidigt, och verksamheten är uppe i en produktion på cirka 2 000 lägenheter om året.
– Man ska komma ihåg att marknaden här är väldigt stor. Förra året startades 100 000 lägenheter i Sankt Petersburg med omgivningar, varav cirka 2 000 var i vår produktion. Vår marknadsandel är fortfarande liten, men i jämförelse är marknaden i Sankt Petersburg lika stor som hela den nordiska marknaden, säger Juuso Hietanen.

Vilken typ av lägenheter efterfrågas?
– Här efterfrågas generellt sett mindre lägenheter än i Norden. Det har lite med historien att göra, hur folk levde tidigare. För tio år sedan byggdes större lägenheter, men priserna ökade kraftigt så nu har folk börjat se funktion snarare än kvadratmeter och vårt fokus har från början varit yteffektiva lägenheter, så att folk får valuta för pengarna, säger Juuso Hietanen.

NCC vill införa en nordisk standard i Sankt Petersburg, men för att kunna göra det så måste de ibland arbeta mot den.
– I Sverige eller Finland har vi inga staket runt våra bostadsområden, men här måste man det för att kunna ha den höga standarden. Det är exempelvis för att hålla bilarna ute, annars parkerar de överallt och barnen kan inte leka i området som det är tänkt.

Det byggs mycket i Sankt Petersburg och det är många aktörer på marknaden.
– Det är fler konkurrenter här, jämfört med i Norden.  Alla är inte professionella, vilket gynnar oss i konkurrensen, säger Juuso Hietanen.
– Vi har fördelen att ha utvecklat mer under längre tid, men många tar in på oss, och i vissa områden kan de komma förbi. På miljösidan ligger vi före, men inom områden som kundrelationer, innovationer och service rör sig konkurrenterna snabbare än vad vi gör. Vi måste hela tiden jobba med att förbättra områden där vi är lite svagare, exempelvis service, säger Michael Björklund.

När NCC bygger områden med boende för flera tusen, är servicen oerhört viktig, menar han. Det handlar om exempelvis förskolor, affärer och hobbyrum.
– Det här är en stad full av trafikstockningar och det kan ta en timme att ta sig till affären, så vi försöker att bygga en liten stad i projektet, säger Michael Björklund.

Andra saker som efterfrågas är ny teknik, och lösningar för smarta hem.
– Folk är ”galna” i ny teknik och prylar. Här vill man visa om man har pengar och i ett land som växer snabbt förväntar man sig att den teknik som finns i resten av världen ska finnas även här, säger Juuso Hietanen.

Är det samma sak med gröna energibesparingar och miljö?
– Vi var först med värmeväxling här och fick mycket uppmärksamhet för vårt arbete. Vi är fortfarande ledande och visar många, bland annat myndigheter, hur det fungerar.  Men hur säljer man miljövänligt och energieffektivt när energin är billig som här? Man kan inte använda kostnadsargumentet och många är heller inte intresserade av att ”rädda världen”, så vi får säljer genom att tala om hur det påverkar individen – i det här fallet renare inomhusluft,
säger Juuso Hietanen.

Michael bodde tidigare i Sankt Petersburg, men bor numera i Sverige.
Juuso bor och jobbar i Sankt Petersburg, sedan nästan tio år tillbaka.
Har ni upplevt några kulturkrockar?
– Folk jobbar hårdare i Sankt Petersburg. (skratt) Det ska jag kanske inte säga. Men folk är hungrigare, man får nästan säga till dem att få hem för dagen från kontoret. Privat kan jag säga att livet blir mera komplicerat i större städer. Allt tar så mycket tid. Det är en stor stad på en relativt liten yta och resor tar tid och måste planeras i god tid, säger Juuso Hietanen.

– I Ryssland är folk i allmänhet mera inriktade på att göra karriär och de jobbar inte för att vi säger till dem att göra det, utan för att de vill. Ibland får man säga åt dem att arbetsdagen faktiskt är slut. En skillnad är också att det är mera auktoritärt här, här gör man som chefen säger utan att ifrågasätta eller diskutera sig fram till konsensus, eller säger Mikael Björklund.

Vad har ni lärt er av att arbeta i Ryssland?
– Jag är normalt ingen tålmodig person, men nu har jag lärt mig att saker tar tid. Och när saker och ting inte går som planerat, så lär man sig att le och hitta nya sätt, säger Juuso Hietanen.

– Att ibland är det möjliga omöjligt, men ännu mera ofta att det omöjliga är möjligt. Jag har också lärt mig att det är människorna som betyder mest och att man måste vara ödmjuk inför nya möten, säger Michael Björklund.

Fotnot: Mikael Björklund har efter att intervjun gjordes bytt jobb och arbetar numera som affärsområdeschef för NCC Boende i Baltikum.

NCC i Ryssland:

Drygt 250 anställda
1972: första projektet i Ryssland
2005: etablerade dotterbolag för att utveckla Housing
2006: köpte mark för att bygga bostäder
2009: Swedish Krona i Sankt Petersburg påbörjas
2011: Öland påbörjas