Nyheter

Svenskar orkansäkrar New York

Ett år efter att orkanen Sandy slog till offentliggjordes i går vinnaren i arkitekttävlingen om återuppbyggnaden av stadsdelen Rockaway i New York. Vinnaren är ett svenskt arkitektkontor.

Syftet med arkitekttävlingen ”For a resilient Rockaway” FAR ROC var att ta fram en plan för hållbar stadsbyggnad för området Arverne East i The Rockaways, ett bostadsområde på cirka 32 hektar som drabbades hårt av orkanen Sandys framfart i oktober 2012. Totalt 117 bidrag från 20 länder skickades in till tävlingen.

Vinnare blev White med förslaget ”Small Means and Great Ends”, en stadsplan som hanterar vatten på ett smart sätt. Den bygger på en serie småskaliga enheter som anpassar sig efter extrema väderförhållanden i en motståndskraftig helhet och samspelar med naturens krafter.

Förslaget innehåller orkanrelaterade lösningar som till exempel en mer motståndskraftig strandpromenad och konstgjorda öar men även bostäder, publika och kommersiella funktioner, äldreboende och stora anlagda parker.

– Vår vision är att Arverne East ska bli en plats med stark identitet, som människor både vill bo i och besöka – en stadsdel för olika människor som speglar de blandade inkomster och bakgrunder som finns i de omgivande områdena, säger Sander Schuur, ansvarig arkitekt för Whites vinnande tävlingsgrupp i ett pressmeddelande.

Nyckelordet i tävlingen har varit ”resilience”, som betyder motståndskraft och förmåga till återhämtning. Tusentals invånare i Arverne East förlorade sina hem under orkanen Sandy. Men katastrofen ledde också enligt White till en stark känsla av samhörighet i området. Kärnan i Whites förslag är att kanalisera de boendes engagemang och ge dem nya redskap för att agera och reagera för områdets bästa.

– Samtidigt som området anpassas för att klara framtida stormar vill vi stärka själva lokalsamhället och dess invånare, säger Sander Schuur. Jag tror att vårt holistiska angreppssätt var en nyckelfaktor när juryn valde oss som vinnare.

– Detta är ett viktigt erkännande för vårt sätt att skapa hållbara lösningar i ett brett perspektiv med människan i fokus, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

Staden New York kan även komma att använda förslaget i andra stadsdelar vid kusten för att de ska stå emot stormar och klimatförändringar i framtiden.