Nyheter

Svenskt byggande visas upp i Paris

Fram till den 19 april visas svenska landsvinningar inom grönt byggande upp i Paris. Svenska Institutet står bakom storsatsningen Archi Durable som ska inspirera fransmännen att ta efter svenska miljölösningar.

— Archi Durable tar fasta på hur arkitekturen i Sverige kommit att ta hänsyn även till miljö och kommande generationer, säger Mikael Jönsson, chef för Svenska institutet i Paris.

Utställningen ”Archi Durable — d’un modèle à une vision”(Hållbar arkitektur — från modell till vision) tar upp allt från utvecklingen av den svenska modellförorten Vällingby, Hemmets Forskningsinstitut som verkade på trettiotalet till nutida design och moderna byggnader.

I utställningen ”Greener Than Thou?” lyfts elva svenska arkitekturprojekt fram som exempel på där miljötänkande förenats med estetik och funktionell design. Här finns bland annat det blivande Kungsbrohuset i centrala Stockholm, Kalmar Museum samt privatbygget Villa J norr om Stockholm.

Seminarier om hållbart byggande och hållbart boende kommer att anordnas tillsammans med Exportrådet på svenska ambassaden i Paris.