Nyheter

Svenskt KL-trä till Kina

En kinesisk regeringsdelegation har besökt Lindbäcks fabrik i Haraholmen för att lära mer om modernt trähusbyggande. Henrik Hauptman, fabrikschef, visade runt. Foto: Maria Fäldt.

Kina är intresserade av svenska trähus baserade på KL-trä. KL-trä är en ersättare för betong. Med KL-trä går det att bygga trähus med åtta våningsplan eller mer. Det handlar om ny svensk export.

Europeiska träindustriföretag ligger först i världen med denna teknik.

– Jag bedömer att KL-trä kommer att få ett genombrott i Kina och på sikt ta en stor andel av byggmarknaden. Jag tror att de första byggprojekten av flervåningshus baserade på KL-trä startar i Kina 2019 eller 2020, säger Petri Perttula, Stora Enso, direktör för nya affärsprojekt.

Stora Enso är ett av Europas största skogsföretag och Stora Enso är världens största producent av KL-trä. Tillsammans med, eller genom European Wood, arbetar företaget arbetar för att nå ett genombrott för KL-trä i Kina, världens största byggmarknad. Stora Enso har fabriker för KL-trä i Österrike och en ny fabrik byggs nu på Gruvön i Värmland.

– Stora Enso ser en möjlighet att expandera, säger Petri Perttula, Stora Enso, direktör för nya affärsprojekt.

Han fortsätter:

– Jag bedömer att KL-trä kommer att få ett genombrott i Kina och på sikt ta en stor andel av byggmarknaden. Jag tror att de första byggprojekten av flervåningshus baserade på KL-trä startar i Kina 2019 eller 2020, säger Petri Perttula, Stora Enso, direktör för nya affärsprojekt.

KL-trä har potential att användas i Kina för flerbostadshus, kontor och skolor, byggnader med fler våningsplan, 12 till 15 våningar.

– Det viktiga för Stora Enso är att KL-trä når ett genombrott i Kina och tar en stor del av Kinamarknaden i konkurrens med betongen. Det påverkar hela världsmarknaden. Vi arbetar för att KL-trä ska få en växande marknadsandel i hela världen, säger Petri Perttula.

– Vårt mål är att timmer och trä ökar och att andelen för betong minskar. Stora Enso är beredd att dela med sig av sina erfarenheter för att påskynda utvecklingen och öka användningen av trä i Kina. Min uppfattning är att europeiska företag kan bli viktiga leverantörer på Kinas marknad för KL-trä, säger Petri Perttula.

Petri Perttula påpekar att det tar tid innan KL-trä slår igenom i Kina. Ny reglering ska införas och kinesiska företag behöver få erfarenheter av trätekniken. Ett nytt ekosystem måste etableras i Kina med kompetenta företag som kan jobba med trähus.

För de europeiska träförädlingsföretagen är utvecklingen i Kina de närmaste åren av strategisk betydelse.

– Kina är världens största konstruktionsmarknad. Potentialen finns där, säger Mikael Eliasson, vd för Svenskt Trä.

De svenska företagen driver i samarbete med kinesiska myndigheter standardiseringsarbete för höga hus i trä. Eftersom Kina är ett stort land har detta en stark inverkan på global standard inom ISO, Internationella standardiseringsorganisationen. En sådan standard kan få stor betydelse. Den kan i första hand få spridning i Kina och Europa men underlättar ett genombrott för träbaserat byggande i resten av världen.

– En ISO-standard för att bygga trähus kommer att få en väldig påverkan på världsmarknaden, säger Mikael Eliasson.

De europeiska företagen blir leverantörer till en stor världsmarknad av standardiserad produkter för träbyggnader. Dessutom pågår ett intensivt arbete i Nordamerika som också utvecklar sitt träbyggande.

KL-trä är i Europa främst baserat på gran och tall, träd som finns i det norra barrträdsområdet. De länder som har sådana skogar får med KL-trä, en kommande standard i Kina och en ISO-standard helt enkelt en ny exportprodukt som kan riktas till andra länder i världen som saknar sådana skogstillgångar.

Svenskt Trä påpekar att Kina har egna stora skogstillgångar. Kina har cirka 200 miljoner hektar skogsmark vilket är tio gånger mer, jämfört med Sverige. Men Kina är ett stort land med många konsumenter varför Kina även kommer att ha stort behov av att importera trävaror av alla slag under mycket lång tid framöver. Kina kommer därför att ha stort behov av att importera trävaror av alla slag under mycket lång tid framöver. De senaste åren har Ryssland blivit Kinas största leverantör av trävaruprodukter. Ryssland har dock idag ingen egentlig tillverkning av produkter som KL-trä.
Svenskt Trä ser sammantaget stora möjligheter att trä ökar sin andel av byggproduktionen.

– Träbyggnader kan ta 50 procent av bostadsbyggandet. Det visar en utredning som Linköpings Universitet publicerade 2017. Skogs- och träindustrin har alltså möjlighet att öka sina marknadsandelar kraftigt baserat på effektiv byggprocess och lägre klimatavtryck, jämfört med traditionella byggsätt och material, säger Mikael Eliasson.
 I hela världen finns behov av att reducera klimatavtryck och att effektivisera byggprocesserna och då är träbyggande ett nytt alternativ.

– Vi har även klivit in i Indien. Jag räknar med att Indien också kommer att intressera sig för träbyggande, precis som Kina, säger Mikael Eliasson.

Nyligen besökte en kinesisk regeringsdelegation bland annat Lindbäcks nya fabrik i Haraholmen, Norrrbotten och Martinsons i Bygdsiljum, Västerbotten, för att lära mer om modernt trähusbyggande.

Martinson producerar KL-trä som används för att ersätta betongen i flerbostadshus, kontor och skolor.

Europeiska träindustriföretag ligger först i världen med denna teknik och Martinsons var först i Sverige.

– Vi satsar på att utveckla det industriella trähusbyggandet i Kina och hämtar därför inspiration från Europa, sa Ho Wen Jun, chef för Mohurd:s division för vetenskap och teknikutveckling, till lokaltidningen Norran i Skellefteå, vid besöket.

I svenska ögon motsvarar Mohurd en kombination av Bostadsdepartementet och Boverket. Den kinesiska delegationen besökte även Skellefteå kommun som rapporterade om sina strategi för att bygga trähus. De besökte också Piteå, Stockholm, Oslo och Wien vid sitt europabesök.

– Kina är idag en av våra viktigaste exportmarknader och när de får alla nya regler och standarder på plats kan vi nog förvänta oss en ökad efterfrågan, säger marknadsdirektör Kenneth Wallin vid Martinsons till lokaltidningen Norran. 

Text: Göte Andersson

FAKTA

 • Korslimmat trä (KL-trä), även kallat massivträ, är en form av limträ. Skikt av hyvlat trä läggs i rät vinkel mot varandra i fiberriktningen. De limmas och pressas ihop. KL-trä utvecklades först i Österrike av tre sågverksföretag. Produktionen startade 1999. Martinsons i Bygdsiljum startade sin produktion 2004.
 • Med KL-trä kan prefabricerade byggelement produceras i fabrik. Ett nytt trähus med åtta våningsplan ritas i 3D. I 3D-modellen finns enskilda väggar och balkar baserat på KL-trä. 3D-modeller för dessa väggar och balkar skickas till fabriken och produceras där.
 • Färdiga väggar och balkar transporteras till byggplatsen och monteras där samman i den nya byggnaden.
 • Sveriges export till Kina av sågade trävaror uppgick 2017 till 920 000 kubikmeter och försäljningen landade på 1,7 miljarder kronor.
Program: Under Sverigevisiten i oktober besökte MOHURD:
 •  Trähusen Strandparken i Sundbyberg. 
 • Lindbäcks Bygg i Haraholmen. En produktionsanläggning för flerbostadshus i trä med fokus på nya innovativa tekniska lösningar för att upprätthålla en smart, effektiv och säker produktionsprocess. Lindbäcks målsättning är att anläggningen ska bli Europas modernaste för produktion av flerbostadshus. Fabriken har varit igång sedan december 2017.
 • Martinsons nya produktionslinje för KL-trä i Bygdsiljum, Skellefteå, som var den första i Sverige.
 • Ekorrens parkeringshus. Stomme, bjälklag, ytterväggar och hisschakt av limträbalkar och KL-trä. Men en bruttoarea på 6 600 kvm är detta parkeringshus Nordens första i trä och väcker stort internationellt intresse.
 • Morö Backe skola som är byggd i massivträ levererat av Martinssons i Bygdsiljum. Skolan är platsbyggd med en limträstomme, träfasad och stora delar KL-trä i bjälklag och väggar. Morö Backe skola invigdes tisdagen den 2 oktober 2018.
 • Delegationen fick en sammanfattande presentation av det kommande Skellefteå kulturhus och hotell som kommer att byggas i trä. 
 • RISE, Research Institute Sweden, i Skellefteå. En presentation visas av hur RISE samarbetar med träindustrin och kommunen i utvecklingen av träbyggandet.

Bildtext, gruppbild: 
Mr. Hou Wenjun, Deputy Director Department of Building Energy and Science & Technology, Ministry of Housing and Urban-Rural Development. Mr. Liu Yuyong, Deputy Director General Qingdao Municipal Commission of Urban-Rural Development. Mr. Guo Liqiao, Deputy Director General Department of Building Energy and Science & Technology, Ministry of Housing and Urban-Rural Development. Mr. Henrik Hauptman, Fabrikschef Lindbäcks Bygg. Mrs. Susanne Rudenstam, Director Construction Swedish Wood. Mrs. Wen Linfeng, Deputy Director General Construction Science and Technology Center, Ministry of Housing and Urban-Rural Development. Mrs. Feng Keliang, Deputy Director General Beijing Municipal Commission of Housing and Urban-Rural Development. Mr. Zhang Shao Ming, Project manager European Wood.
Foto: Maria Fäldt.