Valet 2022

”Sverige behöver en rättvisare bostadsmarknad”

Momodou Malcolm Jallow och Kvarteret Bofinken i Järfälla. Foto: Vänsterpartiet och JM.

I dagens Sverige handlar bostadsfrågan inte längre om att bo, utan om investeringar och att på ett eller annat sätt tjäna pengar på såväl hyresfastigheter som på bostadsrätter och villor, skriver vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Momodou Malcolm Jallow.

Inför höstens val kommer Byggvärlden att bjuda in samtliga riksdagspartier att bidra med debattartiklar. Nu har turen gått till Vänsterpartiet:

Av befolkningen bor runt 30 procent i hyresbostäder, och till skillnad mot den bild som oftast målas upp av högerpartierna så har många aktivt valt att bo i hyresrätt – den enda upplåtelseform som man kan ”bara bo i”, utan att behöva spekulera. Men för den som inte vill se sitt hem som en handelsvara är det svårt att få politiken med sig.

Vi menar att det är helt orimligt att bostaden i så hög grad som idag behandlas utifrån en finansiell aspekt. Det måste vara möjligt att hitta regelverk och rättvisa villkor som bättre återspeglar bostaden som en mänsklig rättighet och inte bara ett objekt på en marknad. Kommunerna har det huvudsakliga ansvaret för Sveriges bostadsförsörjningen, men riksdag och regering måste bistå med nödvändiga verktyg om förändring ska bli verklighet.

Hyresfastigheter har blivit en allt hetare handelsvara på marknaden. De köps, renoveras och säljs i högre takt än begagnade bilar. Och hyrorna höjs i samma takt. Förlorarna är hyresgästerna, vars inbetalade hyror borde ha varit de medel som betalade för de renoveringar som görs – om allt hade stått rätt till. Men istället är hyresgäster utsatta för marknadsekonomin när den är som värst. De oseriösa uppköparna av fastigheterna konceptrenoverar nyköpta hus och höjer hyrorna så mycket att befintliga hyresgäster tvingas ut på gatan. Dessa så kallade renovräkningar har blivit vardag, och de följer alla de regler och lagar vi har att förhålla oss till. Vad som händer med hyresgästerna tar ingen ansvar för. Allra minst lagstiftarna i riksdagen.

Hyresrätten har under allt för lång tid satts på undantag av politiken. Samtidigt gynnas de ägda upplåtelseformerna allt mer av statliga privilegier. De som redan har mycket, får mer. De som har ingenting – får ingenting.

Den statliga bostadspolitiken fortsätter att år ut och år in leverera miljarder till de som äger sina bostäder. Räntebidrag och ROT-bidrag uppgick förra året till runt 30 miljarder kronor och enligt SCB kostar varje procentenhets höjning av räntan cirka 12 miljarder mer per år för staten. Samtidigt som dessa hiskeliga summor delas ut till de ägda upplåtelseformerna monterades i princip alla statliga stöd till hyresgäster ner, oavsett om det handlar om att bygga nytt eller renovera, när den blåbruna budgeten vann riksdagens gehör vid årsskiftet. Och hur märkligt det än kan låta var ett av motiven för högerpartierna att det är ”fel att bara ge stöd till en upplåtelseform”. Trots att de stöd som syftade till att underlätta för hyresgäster aldrig var i närheten av de summor som nämns ovan.

En som tydligt formulerat problemet på svensk bostadsmarknad är Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad. Hon konstaterar kort och gott att dagens system splittrar samhället. Hon menar att när bostaden reducerats till en vara, och det är upp till var och en att själv ordna sitt boende allt efter ekonomisk förmåga, så skapas en bostadsojämlikhet som fördjupar segregationen i samhället. Och jag kan bara hålla med professor Listerborn.

Det är dags att politiken på allvar ställs mot väggen. Är det verkligen bara en tjock plånbok som ska avgöra vem som ska ha ett tryggt och långsiktigt hem?

Som enda riksdagsparti värnar Vänsterpartiet på riktigt Sveriges hyresgästers rättigheter och vi föreslår ett antal reformer i syfte att skapa rättvisare villkor på det som idag är en bostadsmarknad som bara enbart fokuserar på ordet marknad och helt glömt bort ordet bostad.

Vi vill:

  • Omgående sätta stopp för försäljningar av allmännyttiga kommunala bostäder.
  • Skapa ett starkt regelverk mot den pågående finansialiseringen av hyresfastigheter.
  • Inför rättvisare finansiella förutsättningar genom skattefria underhållsfonder för hyresfastigheter.
  • Utreda möjligheten att momsbelägga bostadshyror så att avdrag kan göras vid renoveringar.
  • Utreda frågan om att slopa fastighetsavgiften för hyresfastigheter.
  • Återinföra investeringsstöden för nybyggnation av hyresrätter med rimliga hyror.
  • Återinför stödet för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus.
  • Påbörja nedtrappningen av räntebidragen.
  • Avveckla ROT-bidragen.

/Momodou Malcolm Jallow, Västerpartiets bostadspolitiska talesperson.