Nyheter

”Sverige bygger billigt i ordets sämsta bemärkelse

Svenska byggherrar är kortsiktiga. De bygger hellre billiga än långlivade byggnader. Det anser Olof Hultin, chefredaktör på tidningen Arkitektur.

Tidningen Byggvärlden rapporterade nyligen om experters kritik mot en allt för dyr byggbransch.

— Vi har nått ett pristak där kunder inte längre kan betala för priserna, sade till exempel Rolf Persson, vd på Industrifakta.

— I en traditionell arkitekttävling kan det ofta komma fina förslag, men som är luftslott och alldeles för dyra att bygga, tillade Anders Thorén, affärsutvecklings- och kommunikationschef på HFAB.

Nu kommer dock kritik från arkitekthållet som menar att byggbranschen är visionslös med en fäbless för billiga byggnader.

— I Sverige bygger man billigt i ordets sämsta bemärkelse. Priser prutas av projektledare, snygga och dyra material byts till billigare, säger Olof Hultin, chefredaktör på tidningen Arkitektur, till Dagens Nyheter.

Olof Hultin tillägger att svenska byggherrar är mer kända för att vilja ha billiga än långlivade byggnader.

Kritiken kommer i samband med en färsk undersökning från PFM Research, på uppdrag av företaget Cembrit. Ett hundratal arkitekter har fått svara på hur innovativ svensk arkitektur är. Undersökningen visar att arkitekter anser att Sverige har det sämsta arkitekturklimatet i Norden. De svarande anger tre huvudorsaker till bristande innovation i Sverige. Det handlar om för snäv projektekonomi, konservatism i byggbranschen och avsaknad av visioner hos byggherrarna. Var tredje arkitekt menar att problemet sitter hos politikerna.

I samma undersökning pekas Danmark ut som det bästa nordiska landet på innovativ arkitektur.