Sverige bygger få bostäder

Sverige bygger få bostäder
Det byggs många nya bostadshus. Men ökningen har skett från extremt låga nivåer i mitten av 1990-talet.

Därför byggs det för få nya bostäder, hävdar Sveriges Byggindustrier. En jämförelse mellan de nordiska länderna visar att Sverige bygger minst antal bostäder i Norden i förhållande till sin befolkning och har gjort det ända sedan millennieskiftet.

Relaterade artiklar

”Stabilt resultat i en utmanande tid”
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”