Nyheter

Sverige bygger få bostäder

Det byggs många nya bostadshus. Men ökningen har skett från extremt låga nivåer i mitten av 1990-talet.

Därför byggs det för få nya bostäder, hävdar Sveriges Byggindustrier. En jämförelse mellan de nordiska länderna visar att Sverige bygger minst antal bostäder i Norden i förhållande till sin befolkning och har gjort det ända sedan millennieskiftet.