Nyheter

Sverige fingranskar <br></br> EU:s infrastruktur

Regeringen vill få överblick av hur EU:s transportpolitik utvecklas och var de största flaskhalsarna i Europas infrastruktur finns. Detta för att kunna lägga upp en strategi inför det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009.

Uppdraget att analysera EU:s transportpolitik ges till Sika, Statens institut för kommunikationsanalys.
— Det europeiska transportsystemet är en viktig förutsättning för en fungerande europeisk marknad och tillväxt, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Och hur länderna på kontinenten bygger påverkar i högsta grad förutsättningarna för svenska infrastruktursatsningar. Åsa Torstensson har tidigare uppgett till Byggvärlden att beskedet att bron över Fehmarn Bält ska bli verklighet kommer att påverka förutsättningarna för en framtida svensk höghastighetsbana.

Sika ska göra en analys av styrkor och svagheter i det nuvarande europeiska transportsystemet. Uppdraget är indelat i två steg. Först ska Sika granska hittills genomförda åtgärder och framlagda förslag till åtgärder i EU, som en grund för det svenska ordförandeskapets arbete på transportområdet. Det arbetet ska redovisas senast den 1 januari 2009.

Den andra delen handlar om att titta på de förväntade behoven, vilket ska vara ett underlag för Sveriges agerande inför arbetet med EU:s transportpolitik för perioden efter 2010. Det ska vara klart senast den 1 mars 2009.