Nyheter

Sverige i världsstyrelse för grönt byggande

Bengt Wånggren.

Sverige har fått plats i styrelsen för World Green Building Council (WorldGBC). Bengt Wånggren, vd på Sweden Green Building Council, har valts in i styrelsen för den internationella organisationen.

World Green Building Council är den största internationella organisationen som verkar för att utveckla hållbara och gröna byggnader, samhällen och städer runt om i världen. Det är en organisation som omfattar fler än hundra länder med över 27 000 medlemsorganisationer och företag.

Bengt Wånggren, vd på Sweden Green Building Council, har valts in i styrelsen för den internationella organisationen. Han har mångårig erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete inom den svenska bygg- och fastighetssektorn och har tidigare arbetat som miljöchef vid Sveriges Fastighetsägare och Skanska.

– Jag är glad över att Sverige nu tar plats i styrelsen för WorldGBC och att jag får förmånen att kunna påverka utvecklingen mot en mer hållbar värld när det gäller byggande, förvaltning och samhällsplanering. Byggnader står för i storleksordningen en tredjedel av all energiåtgång och koldioxidutsläpp i världen. Det finns därför en stor potential till förbättringar, säger Bengt Wånggren.