Nyheter

Sverige rustar för vårfloden

SMHI varnar för en allvarlig vårflod när årets rekordstora snömängder börjar smälta i södra Sverige. Nu rustar kommuner och myndigheter mot hotande översvämningar.

– Risken för höga flöden är betydligt större än normalt i södra Sverige, säger Barbro Johansson, hydrolog på SMHI.

I Östergötland kallar länsstyrelsen till ett stort möte nu på fredag för att förbereda sig. Bland deltagarna finns SMHI, Banverket, Vägverket, kommuner, elbolag och Tekniska Verken, som ansvarar för regleringen av sjöar.

– Jag är inte orolig, men det känns motiverat att se över vår samverkan, säger försvarsdirektör Eva Kihlkrans på länsstyrelsen.

Länet har färska minnen av översvämningarna sommaren 2007. Efter häftiga regn drabbades bland annat trakten kring Ödeshög svårt. Delar av vägen mot Gränna spolades ut i Vättern, källare vattenfylldes och dammar brast.

Hans Felixon, räddningschef i Ödeshög, berättar att skyddet har förbättrats efter händelsen. Nygrävda fördröjningsmagasin kan exempelvis samla upp vatten, medan flera sjöar har utrustats med så kallade peglar, som sms:ar vattennivån till ett övervakningssystem. Nu följer han utvecklingen noggrant.

– En tidig varning gör att vi kan agera för att förhindra olyckor exempelvis genom att stänga av trafik, säger Hans Felixon.

Småländska Ljungby, som fått mer snö än vad som någonsin uppmätts tidigare, tillsatte en beredskapsgrupp i februari. Nu bedömer räddningschef Carl Håkansson att beredskapen är god. Man har bland annat inventerat tillgången på pumpar och säckar som kan fyllas med sand, och tagit reda på hur räddningstjänsten kan få tillgång till flygbilder.

– Som räddningsledare är det väldigt värdefullt att få en överblick från ovan, säger Carl Håkansson.

Han har även kontaktat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som kan bistå med exempelvis pumpar, barriärskydd och ledningssystem vid en akut situation.

På MSB pågår fortfarande förberedelserna inför en eventuell vårflod.

Även Vägverket följer utvecklingen.

– Vi är på vår vakt. Det gäller att snabbt rensa diken och trummor för att hålla avvattningsvägarna fria, säger Jan Pettersson, chef för drift och underhåll.

Liknande tongångar hörs från Banverket, som har börjat rensa trummor på utsatta ställen. Samtidigt har förberedelserna inför den hotande vårfloden försvårats, eftersom myndigheten haft fullt upp med att hantera all snö.

En av utmaningarna nu är att hinna forsla undan snöbergen som skottats upp i bland annat Hallsberg och Stockholm innan de smälter undan och ökar risken för översvämningar.

Så skyddar du ditt hus

Är du fastighetsägare? Då har du ett eget ansvar för att skydda din egendom mot översvämningar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, går ut med råd till fastighetsägare inför den hotande vårfloden. Här är några sätt att minska riskerna i förväg:

* Ta reda på hur vattennivån är normalt så att du ser när vattnet börjar stiga.

* Följ väderprognoser och information från exempelvis kommuner.

När olyckan är framme

* Mindre översvämningar kan stoppas av tillfälliga barriärer. Enklast är att bygga en sand- eller jordvall som täcks med plast. Sandsäckar är ett annat alternativ. Men tänk på att barriären belastar marken, placera den inte så att den orsakar ett skred.

* Skaffa pumpar i god tid. Och träna så att du kan hantera dem.

* Kolla villkoren i hemförsäkringen.