Nyheter

Sverker Martin-Löf: ”Starka interna kandidater”

Skanskas styrelse sökte såväl internt som externt efter företagets nya vd och koncernchef. Det fanns flera starka interna kandidater, meddelar styrelseordföranden Sverker Martin-Löf.

Valet blev som väntat Johan Karlström, nuvarande chefen för Skanskas USA-marknad.

— Det är med glädje som vi presenterar vår nya vd i dag, säger Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Skanska.
— Styrelsen identifierade starka interna kandidater men valde ändå att genomföra en grundlig extern och intern urvalsprocess för att vi ville försäkra oss om att rekrytera den bästa möjliga ledaren för bolaget

Skanska kommer under torsdagen att presentera sitt bokslut för 2007, där intäkterna uppgick till 138,8 miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 15 procent justerat för valutaeffekter, meddelas i ett pressutskick.

— Skanskas lönsamhet och finansiella ställning har förbättrats avsevärt under Stuart Grahams ledning och Skanska står i dag starkare än någonsin, säger Sverker Martin-Löf.
— Styrelsen har sökt en efterträdare med lika starka egenskaper. En person som uppvisar dokumenterat goda resultat, grundmurade personliga värderingar och goda ledaregenskaper. Johan Karlström uppfyller alla dessa krav och har dessutom lång erfarenhet av Skanska och branschen.

Fakta/ Johan Karlström

Johan Karlström är 51 år och har en civilingenjörsexamen. Han anställdes först i Skanska 1983 och har arbetat i en rad olika positioner från produktionschef, kalkylchef, projektingenjör, projektchef till regionchef för Region Norr inom Skanska Sverige.

Efter fem år som VD och koncernchef för installations- och serviceföretaget BPA (senare Bravida) återkom Johan Karlström till Skanska 2001 som vice VD och medlem i koncernledningen. I denna befattning har han varit ansvarig för de nordiska affärsenheterna och sedan 2004 för de amerikanska byggenheterna.
I koncernledningen har han även ansvarat för Skanskas nya miljöinitiativ, Green Construction, med syfte att erbjuda kunderna miljöriktiga lösningar.