Nyheter

Svevia skärper inköpsregler

Svevia skärper sina inköpsregler. Medarbetare uppmanas att försöka häva köp, returnera varor och säkerställa kreditering av fakturabelopp. – Vi stramar upp mot oplanerade inköp, säger Svevias inköpschef Svein Gunnberg.

Svevia rensar upp bland sina leverantörer. Initialt har ett 20-tal leverantörer spärrats, i huvudsak leverantörer av kontorsmaterial, arbetskläder och profilprodukter. Medarbetarna uppmanas att avsluta pågående affärer med dem. Beställda varor ska returneras och krediteras.

Byggvärlden har varit i kontakt med flera leverantörer.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att ett statligt verk uppträder så här. De ska vara föredömen. De stora, privata bolagen beter sig inte så här, säger en av dem.

Leverantören har fått ta tillbaka varor från Svevia eftersom hans företag hamnat på deras spärrlista.

Svein Gunnberg, inköpschef på Svevia, bekräftar att man tuffat till kraven mot ett antal leverantörer det senaste halvåret för att kunna vara lojal mot de centralt upphandlade leverantörerna.

– Vi vill strama upp mot oplanerade inköp och stärka avtalstroheten genom att hålla ingångna avtal, säger han.

Enligt Svein Gunnberg har man inte haft för avsikt att ”skada” någon.

– De vi handlat av ska gå skadelösa. Men om vi har gjort ett felköp och inte gjort anspråk på varan har vi rätt att häva köpet. Men detta är inte alltid möjligt.

En medarbetare som gjort ett ”felaktigt” inköp och som inte lyckas lämna tillbaka varan på grund av att den redan tagit i användning eller förbrukats, ska inkomma med en skriftlig förklaring till den avtalsansvarige.