Nyheter

Sweco anlitas för Kirunadamm

En ny damm ska byggas i LKAB:s industriområde i Kiruna. Sweco har fått i uppdrag att ta fram tekniska lösningar.

Dammkonstruktionen, som ska placeras i ett befintligt dammområde, ska avskärma LKAB:s industriverksamhet från en ny järnväg som ska dras förbi Kiruna. Uppdragsgivare är LKAB.

— Järnvägen ska stå klar 2012 och dammen är en förutsättning för att järnvägen ska kunna byggas, säger Johan Dozzi, vd på Sweco Infrastructure.

Uppdraget är värt cirka 10 miljoner kronor. Förutom en dammteknisk lösning, ska Sweco ta fram handlingar för entreprenadförfrågningar samt bygghandlingar inför ett anläggningsskede.

— Dammen är unik i Sverige eftersom den dels ska anslutas till en befintlig damm och dels för att den ska anläggas i ett sandmagasin vilket är en knepig grund, säger Johan Dozzi.