Nyheter

Sweco får kontrakt när Stockholm Central rustas för framtiden

Projektet sker i etapper för att upprätthålla en väl fungerande station under perioden. Foto: Susann G:son Engqvist

Sweco anlitas av Trafikverket för att planera och utforma moderniseringen av stationsmiljön och järnvägsanläggningen vid Stockholm Central. Uppdraget omfattar hela anläggningen, från spår till plattformar. 
Kontraktet är värt cirka 300 MSEK.

Järnvägsanläggningen vid Stockholm Central, från Tegelbacken till Karlberg, är med cirka 1 000 ankommande och avgående tåg per dygn den mest trafikerade i Sverige.

För att möta framtida behov och förbättra tillgängligheten för resenärerna behöver spåranläggningen och stationsmiljön moderniseras. Det inkluderar allt från växlar och nya uppställnings- och vändmöjligheter för tågen till renoverade samt tillgänglighetsanpassade plattformar.

– Vi är glada att i tätt samarbete med Trafikverket skapa framtidens järnvägsnav för människor och gods. Helhetsåtagandet innebär att vi bidrar med vår expertis, erfarenhet och engagemang inom en mängd discipliner, från järnväg, miljö och arkitektur till konstruktion, installation och projektledning, säger Åsa Bergman, affärsområdeschef på Sweco Sverige, i ett pressmeddelande.

Projektet sker i etapper för att upprätthålla en väl fungerande station under perioden. Sweco deltar från start till färdig byggnation och kommer att upprätta systemhandlingar, genomföra utredningar inklusive gestaltningsprogram och ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Sweco agerar också som granskningsstöd för Trafikverket då fastighetsbolaget Jernhusen planerar en överdäckning av spåren.

Projektet påbörjas omgående och pågår till och med 2022.
Sweco uppskattar det totala ordervärdet till att överstiga 300 miljoner SEK.