Nyheter

Sweco förvärvar del av NRC Group

Åsa bergman, vd och koncernchef Sweco. Foto, Casper Hedberg

 Sweco har undertecknat ett avtal om att förvärva NRC Groups verksamhet inom rådgivning och tekniska konsulttjänster för järnvägsinfrastruktur. I och med förvärvet blir Sweco den ledande experten och leverantören inom järnvägsdesign i Finland.
– Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom ett segment med stora investeringsbehov och stark marknadstillväxt, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef på Sweco. 

Sweco förvärvar NRC Group Finlands designdivision inklusive dotterbolaget Nordic Infrapro AB i Sverige och NRC Arcus Oy i Finland. NRC Group kommer i fortsättningen att fokusera sin ledning och finansiella kapacitet på att öka underhåll-, mark och anläggning-, järnvägs- och miljö-affärsverksamhet.

Transaktionen, värderad till 42,5 miljoner euro, beräknas vara klar den 1 november 2019.

– Vi fortsätter att följa vår tillväxtstrategi med ambitionen att bli marknadsledande på alla våra nyckelmarknader. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande inom ett segment med stora investeringsbehov och stark marknadstillväxt. I tillägg kompletterar våra respektive tjänsteutbud varandra starkt, och jag är glad och stolt över att välkomna alla våra nya kolleger till Sweco, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef på Sweco, i ett pressmeddelande.

Förvärvet ger Sweco ytterligare 320 experter inom järnvägsdesign i Sverige och Finland och stärker härmed sin position som ledande expert inom järnvägsdesign i norra Europa med över totalt 1 200 experter inom järnvägsteknik.

– Genom tillskottet av högkvalificerad kompetens stärker Sweco ytterligare sin marknadsledande position i Sverige. Ökade transporter på järnväg är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga klimatförändringar – ett område där Sweco redan idag är starkt engagerad som expert och rådgivare, säger Ann-Louise Lökholm-Klasson,vd för Sweco Sverige.

Genom förvärvet intar Sweco Finland en marknadsledande position inom järnvägsdesign och blir en av de största aktörerna på marknaden inom infrastruktur, mobilitet och stadsplanering och kommer härmed kunna erbjuda ett komplett utbud av tekniska konsulttjänster för järnvägsdesign.

– Framöver kommer NRC Group att koncentrera sig på att utveckla sina kärnverksamheter – underhåll, mark och anläggning, järnväg och miljö. Vi ser betydande synergier mellan våra kärnverksamheter och det är viktigt att ha tillräckliga resurser inom ledning och finansiell kapacitet för att kunna fortsätta växa dessa verksamheter. Detta stöder vårt mål att bli en ledande entreprenör inom infrastruktursegmentet i Norden”, säger Henning Olsen, vd för NRC Group, i ett pressmeddelande.

Processen för godkännande från den finska konkurrensmyndigheten har initierats.