Nyheter

Sweco satsar på flexibel sjukhusbyggnad

Sweco har vunnit arkitekttävlingen för en ny vårdbyggnad vid Falu lasarett. Förslaget bygger på ett stort mått av flexibilitet.

Lokalerna ska tåla att antalet vårdplatser varierar över dygnets timmar och veckans dagar. Det ska också vara enkelt att ändra mottagningslokaler till vårdavdelningar och tvärtom.

– Man ska kunna flytta väggarna ganska enkelt även om det är gipsväggar, säger Anders Melin, arkitekt på Sweco i Karlstad.

Hur görs det rent praktiskt?

– Det gör man genom att slå bort en vägg, säger Anders Melin.

Det kommer alltså inte att finnas mobila väggar?

– Nej. Men det finns en tanke bakom med fönster och hissar och anslutningar. Visst, det blir en fråga om att bygga om, men då finns det förhoppningsvis inte ett ventilationsschakt i vägen, säger Anders Melin.

Dessutom är vårdavdelningarna redan ritade så att de lätt går att delas in på nya sätt.

– I vanliga fall består en vårdavdelning av en lång korridor med en reception i mitten. Vi har delat upp den i tre delar med en reception eller sköterskedisk i varje del för att det ska bli mer flexibelt, säger Anders Melin.

Utbyggnaden av Falu lasarett ska omfatta över hundra vårdplatser samt mottagningar, en förlossningsavdelning och en operationsenhet. Anders Melin vill inte avslöja hur mycket arkitektuppdraget är värt, men hela projektet är kostnadsberäknat till en halv miljard kronor. Uppdragsgivare är Landstingsfastigheter i Dalarna.

– Vi är jätteglada. Dels imagemässigt är det stort att vi slår alla konkurrenter på vårdsidan, dels är det ett stort projekt ur sysselsättningssynpunkt i tider av lågkonjunktur, säger Anders Melin.