Nyheter

Sweco stäms på en miljon

Swecos arbete var vårdslöst och felaktigt. Det hävdar Arne Fältin, vd på Flens Bostads AB, som stämt teknikkonsulten vid tingsrätten.

1 023 060 kronor. Det är summan som Sweco krävs på i stämningsansökan som Flens Bostad lämnat in till tingsrätten i Stockholm.

Skälet till stämningen är att Sweco beskylls för att ha gjort en felaktig projektering av ett bostadsområde som Flens Bostad byggde för två år sedan.

I stämningsansökan hävdas att den felaktiga projekteringen ledde till att projektet blev lite mer än en miljon dyrare — en summa som nu krävs av Sweco Architects.

Jan Mattsson på Sweco Architects håller inte med om att de gjort fel.

– Vi har olika uppfattning om vad som har hänt i fallet med Flens Bostads AB och därför är det bra om någon annan avgör vem som har rätt, säger Jan Mattsson.

I stämningsansökan skriver advokatfirman Andersson Gustavsson Advokatbyrå KB, som företräder Flens Bostad: ”Den av Sweco utförda projekteringen har varit felaktig och ofullständig. Olika handlingar har inte varit samordnade. Projekteringen är inte fackmannamässigt genomförd. De problem som uppkommit avser husens stomme”.