Nyheter

Sweco: Viss avmattning för bygguppdrag

Teknikkonsulten Sweco väntar sig en avmattning för byggrelaterade tjänster. Men efterfrågan på konsulttjänster inom främst miljö och energi är fortsatt god, visar företagets kvartalsrapport.

Antalet konsultuppdrag inom samhällsplanering och vård väntas öka, medan uppdragen gällande byggande av bostäder och kontor minskar. Sweco spår dessutom en hög investeringsnivå för infrastruktursatsningar även i framtiden.

— Året började riktigt bra och vi fortsätter att växa under god lönsamhet med hög rörelsemarginal. I Sverige nådde vi en rörelsemarginal på 14,5 procent, den bästa rörelsemarginalen någonsin för ett enskilt kvartal, säger Swecos koncernchef Mats Wäppling i en kommentar till kvartalsrapporten.

Rörelsemarginalen för hela koncernen blev något lägre, 11,8 procent (12,3). Rörelseresultatet förbättrades med 12 procent och uppgick till 157,3 miljoner kronor (140,4).