Nyheter

Swecos värvning: sjöelefantforskare

Anders Modig är nyanställd gruppchef på konsultföretaget Sweco med uppdrag att vässa företagets klimatarbete. Han räknar med att hans avhandling om sjöelefanters sexliv kommer att bli en tillgång i arbetet.

— Det kan låta lustigt, men den inblicken jag fick då i hur biologiska och evolutionära system fungerar är väldigt värdefull när man arbetar med så här övergripande frågor. Jag upplever att jag har en mycket bättre känsla för hur känsliga biologiska system är, säger han.

Anders Modig är chef över gruppen ”hållbara klimatlösningar” och tanken är att hänsyn till klimatet ska genomsyra allt arbete på Sweco framöver.

Byggbranschen kommer att få ta del av arbetet genom att gruppen ska bidra till att utveckla hållbart byggande, bland annat genom att koppla ihop byggande med infrastruktur och klimatplaner.

Anders Modig har tidigare arbetat som miljöansvarig på Polarforskningssekretariatet och kommer närmast från en tjänst som naturvårdschef på Världsnaturfonden.

Hur kommer det sig att du väljer att gå till Sweco?
— Jag har jobbat här tidigare, för elva år sen, och trivdes jättebra. Jag vurmar lite extra för klimatfrågan, som jag anser är samhällets största utmaning, alla kategorier, och jag känner att jag kan uträtta mer här än på Världsnaturfonden. Det finns en enorm resursbas på ett sånt här företag, och alla anställda ska i princip stå till förfogande i det här arbetet, det känns enormt inspirerande.