Nyheter

Swedehouse utvecklar hållbar stadsdel i Kina

Swedehouse har skrivit kontrakt med kinesiska staden Xian om att genomföra en omfattande stadsplanering med betoning på hållbarhet. Bland annat ska fem miljoner kvadratmeter byggnader uppföras. — Det avtal som nu har tecknats stärker Sveriges position i Kina inom hållbar stadsutveckling, säger Mats Denninger på Utrikesdepartementet.

Det är den svenska leverantören av hållbart samhällsbyggande, Swedehouse International AB, som inlett ett långtgående samarbete med den kinesiska staden Xian, i provinsen Shaanxi i Kina. Kineserna vill ha hjälp att utveckla stadsdelen Yuhua, som ska utformas i enlighet med det miljö- och energi koncept som Swedehouse utvecklat.

I enlighet med avtalet kommer Swedehouse, tillsammans med samarbetsparter som Tengbom, ÅF och KTH, att utforma stadsdelen Yuhua med planering för byggandet av allt inom området på 2,6 kvadratkilometer: vägar, parker, transportsystem, vattendrag samt över fem miljoner kvadratmeter byggnader i form av bostäder, kommersiella lokaler, skolor och sjukhus. Projektet löper på fyra år och omfattar både planerings- och produktionsfasen.

Swedehouse rekommenderar leverantörer till projektet vilket kommer att omfatta så väl svenska leverantörer som internationella och kinesiska.

–  I produktionsfasen, där staden Xian ska investera cirka 30 miljarder kronor, är vi engagerade för att arbeta med valet av lämpliga leverantörer, säger Tomas Kvistmo, en av ägarna och grundarna av Swedehouse International AB.

Hammarby Sjöstad har varit referens, men man sneglar också på planeringen av Norra djurgårdsstaden i Stockholm. Avtalet säkerställer att de miljömässiga och mänskliga kraven möter samma höga nivå som kraven för teknik och innovation i provinsen.

– I och med avtalet fördjupar vi det samarbete som vi inledde med Xian för snart ett år sedan. Swedehouse projektteam är världsledande inom sitt område och vi är mycket glad över att vi på detta sätt får möjlighet att tillämpa vårt hållbarhetskoncept i stor skala, säger Anders Jönsson, vd, grundare och delägare i Swedehouse International AB.

Projektet har sin upprinnelse i världsutställningen Shanghai Expo 2010 som faciliterades av UD. Avtalet med Xian är ett erkännande av svensk kompetens inom CleanTech och grön stadsplanering, men också ett resultat av den satsning som UD gör för att skapa marknad för svenska bolag i Kina.

– Det är glädjande att Sverige och Swedehouse hävdar sig väl i den hårda internationella konkurrensen inom CleanTech och hållbart byggande. Det avtal som nu har tecknats stärker Sveriges position i Kina inom hållbar stadsutveckling och kan säkert inspirera fler svenska företag att utveckla affärerna i Kina inom denna sektor, säger Mats Denninger, som är regeringens samordnare för svenskt samarbete med Kina inom området energi- och miljöteknik och hållbart stadsbyggande.

– Kina har en starkt politisk ambition att satsa på hållbart byggande. De vill ta till sig av internationell kunskap, men de har en lång resa att göra, avslutar Denninger.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]