Nyheter

Swedisol vill ha retroaktiva byggregler

Branschorganisationen för isoleringsföretagen, Swedisol, uppvaktade regeringen i mitten av april för att få till stånd förändrade byggregler. Organisationen vill se retroaktiva byggregler för befintliga byggnader, samt byggregler vid omfattande renovering

Swedisol vill att grundregeln för renovering ska vara att rustade byggnader blir lika energieffektiva som nybyggda byggnader. Att det i dagsläget inte finns några byggregler för renovering av befintliga byggnader kallar organisationens vd Ulf Frisk i ett pressmeddelande för en ”häpnadsväckande brist (…), med tanke på de klimatmål vi nu sätter upp.”

Organisationen vill att de retroaktiva byggreglerna ska kräva energieffektiviserande åtgärder för äldre hus som använder mycket mer energi än nyproducerade byggnader.