Nyheter

Takarbete ska granskas hårdare

Takarbete ett av de områden som Skatteverket ska granska i år.  

Skatteverket  ska också följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen.

 – Vi kommer lägga stort fokus på byggen som inte är anmälda till Skatteverket. Det stannar inte bara vid personalliggare, säger Conny Svensson rikssamordnare för personalliggare och kontanthandelskontroll vid Skatteverket.

Skatteverket har presenterat sina insatser för 2017.

Rot- och rutavdrag är ett stort kontrollområde. I år finns ett särskilt fokus på takarbeten och flyttjänster. Skatteverket ska även kontrollera bostadsförsäljningar där ägaren har begärt rotavdrag utan att ha bott i bostaden.

– Här ser vi att vissa gör avdrag för kostnader för flyttbil, bränsle och bortforsling men det är bara tillåtet att dra av för arbetskostnader, säger Cajsa Toresten verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Vid kontrollerna av rotavdrag för utfört takarbete kommer Skatteverket fokusera på att upptäcka svart arbetskraft. Det kan handla om att utföraren uppger låga materialkostnader i jämförelse med kostnaden för arbetet för att få högre ersättning än vad som är tillåtet. Det är bara arbetskostnaden som får dras av i rotavdraget.

När det gäller de elektroniska personalliggarna i byggbranschen, som infördes förra året, är det skarpt läge som gäller nu efter förra årets mjukare linje. 12 000 kontroller gjordes 2016.

– Viljan att göra rätt är stor inom byggbranschen, men trots det har vi sett mycket fel och brister, säger Conny Svensson, rikssamordnare för personalliggare och kontanthandelskontroll.

– Vi kommer lägga stort fokus på byggen som inte är anmälda till Skatteverket. Det stannar inte bara vid personalliggare. De kan vara utmärkt skötta, men sedan är det inte alltid uppgifterna stämmer med det man deklarerar. Det finns mycket mer att önska.

Arbetet mot grov ekonomisk brottslighet handlar till största delen om att motverka organiserat svartarbete, fakturabedrägerier och falska kontrolluppgifter. Bygg, transport och städbranscherna är drabbade och det internationella inslaget ökar. 

Arbetsgivardeklaration på individnivå, som innebär att arbetsgivaren varje månad redovisar vem man betalat ut lön till och hur mycket, ses som en viktig åtgärd för att förebygga fusk. Förslaget är att arbetsgivardeklaration ska införas den 1 juli 2018 för arbetsgivare som ska föra personalliggare och som har fler än 15 anställda. För övriga gäller den 1 januari 2019, enligt Skatteverket.