Nyheter

Takföretag köps upp

Det är goda byggtider i Västerbotten. Därför köper Plåtslagarna i Umeå takentreprenören Notab i Skellefteå — och räknar med flera nyanställningar.

Ett samarbete kommer att inledas mellan Notab och Plåtslagarna i Umeå.

— Byggbranschen i Västerbotten är het, särskilt i Umeå, och efterfrågan på skickliga takentreprenörer är stor. Notab kommer att bli ett bra komplement till vår verksamhet i Plåtslagarna, säger Michael Grönberg, ny vd för Notab.

Notab startades för 25 år sedan och har i dag elva anställda i både Skellefteå och Umeå.