Nyheter

Takras en lönsam EU-affär

Det nedfallna innertaket i EU-aulan i Strasbourg har sparat skattebetalarna mellan 3 och 4 miljoner euro. Olyckan har inneburit att parlamentarikerna tvingats stanna kvar i Bryssel vilket är en lönsam affär.

Det är tidningen EU-Observer som har försökt beräkna hur stora besparingarna blivit under de två sessioner som parlamentet tvingats vara kvar i Bryssel istället för att göra den omständliga månatliga flytten till Strasbourg.

Varje parlamentariker får omkring 1 000 euro i kompensation för att kunna ta sig till Strasbourg. Besparingarna omfattar dessutom uteblivna resor för tolkar och administrativ personal samt drift och energikostnader för parlamentsbyggnaden i Strasborg.

Olyckan den 6 augusti ledde inte till några personskador. Efteråt har den gett upphov till ett antal skämt om politisk instabilitet. Men den har även lett till att debatten om de ständiga förflyttningarna åter har blossat upp.
Kritikerna menar att det nu finns ett ypperligt tillfälle att besluta om att EU-parlamentet ska stanna permanent i Bryssel och upphöra med omröstningarna i Strasbourg.

En utredning pågår om orsaken till olyckan i byggnaden som stod klar 1999. Det finns misstankar om att svagheter i konstruktionen av innertaket kan vara förklaringen till raset.

EU-talespersonen Mrs van den Broeke uppger till EU-Observer att den tekniska utvärderingen av huset ska presenteras i slutet av veckan av den expertgrupp som utreder olyckan. Därefter kan det bli aktuellt att avgöra om oktobersessionen kan hållas i Strasbourg. Plenummötet den 22 september ska hållas i Bryssel.