Nyheter

Takras kul för kaniner

Vinterns takras förde inte bara ont med sig. I alla fall inte om man är kanin.

När taket på en tennishall i Nyköping rasade in i februari fick det oanade konsekvenser. Eller kanske inte, om man tar kaninernas fortplantningsförmåga i beaktande.

På platsen pågick kanin-SM vid tiden för raset. I det efterföljande kaoset sprang hundratals avelskaniner omkring helt fritt i takmassorna. Och vad de gjorde under tiden har nu blivit tydligt för ägarna, rapporterar lokala medier. 50-70 oplanerade kaninkullar har fötts.

– Det var kaos när taket rasade. Kaninerna sprang överallt och en av mina avelshonor hittade en friare i rasmassorna, säger Hans Arwang, kaninuppfödare till Katrineholmskuriren.

Och vi människor gör precis samma sak. Efter det långa strömavbrottet i samband med stormen Gudrun, blev det en babyboom bland annat i Västgötska Sjuhäradsbygden.